Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

4.12.2007

Michael Perukangas på norska

Jeg er en 36-årig sociolog som har flyttat til Oslo p g a familjorsakerna. Jeg har mye erfaring i offentlig forvaltning, forskning, kultur og utdanning. Jeg har begynnt doktoravhandlingen min om byparkene og byskogene og forskjellige, tilmed konflikterende fortolkningar om deres betydning. I jobbet mitt har jeg studert meg Markas og Osloparkenes historia; i tillegg vil jeg konsentrere meg i Helsingfors sentralparken og New York sentralparken.

Jag har lang erfaring fra borgerorganisasjoner, spesielt miljøvernorganisasjoner. Jeg har startet en lokal interesseorganisasjon at verne Helsingfors sentralpark og har varit med i Helsingfors byskogsbevegelse som har målet sitt at verne byskogene i Helsingfors for almänt bruk. Jeg er også en aktiv medlem i det Finska grøna partiet og dets Grønarealarbeidsgrupp og trafikarbeidsgrupp, med målsettingen at produsere informasjon før offentlige besluttet og at forberede de Grønas uttalelser om grøna områden, friluftsliv og trafik, særligt kollektivtransport.

I siste jobbet mitt realiserede jeg miljø - og gjenvinningsprosjekt i nærområden i nettverket med lokale skolor, dagheimer og bibliotek. Jobbet var selvstendigt prosjektarbeid med budsjettansvar. Jeg har også erfaring som ansvarlig prosjektkoordinator i internasjonelle prosjekt som er finansierede av EU. Jeg lær meg lett nye saker, har en kritisk og kreativ innstilling og er flytende meg menskene og kan skape nye nettverk men er også kapabel at jobba selvstendigt.

Ei kommentteja: