Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

19.10.2012

Sosiaalinen vaalikone

Linkki sosiaalisen vaalikoneen sivulleni löytyy alta:
http://www.sosiaalinenvaalikone.com/kunnallisvaalit-2012/candidates/michael-perukangas--2

Tässä myös vastaukseni.

Tulisiko kunnan yksityistää palveluitaan?
Osa palveluista voidaan yksityistää
Tämä on mahdollista, jos palvelut voidaan tuottaa edullisemmin/laadukkaammin/ainoana vaihtoehtona yksityisesti. Tämä ei saa olla ideologinen kysymys, mutta näen tässä kuitenkin potentiaalisia ongelmia: kunta ei voi kontrolloida yksityisen palvelun hinta- ja laatutasoa, eikä sitä, minne palveluntuottaja tilittää veronsa ja voittonsa. 

Mikä olisi lääkkeesi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi?
Joku muu. Mikä?
Kaikki nämä. Tein v. 2010 valtakunnallisen selvityksen nuorten työpajatoiminnasta, sosiaalisesta työllistämisestä ja välityömarkkinoista, jolloin osoittautui, että kunnissa eroavat paitsi mahdollisuudet nuorisotakuun toteuttamiseksi, myös viranhaltijoiden tieto ja asennoituminen. Joissakin kunnissa otetaan annettuna, että nuoret joka tapauksessa muuttavat ulos kunnasta. Vastuuta ei auta sysätä perheille, sillä jos perheen tilanne on moniongelmainen, ei voimaantuminen onnistu sen paremmin kepillä kuin porkkanallakaan. Koulujen oppilashuoltoresurssit ja neuvolat ovat tässä avainpalveluita, samaten kunnan viranhaltijoiden välinen yhteistyö. Nuorisopsykiatrian lähetteet tulisi myös poistaa. 

Mitä kunnan vuokra-asunnoille pitäisi tehdä?
Rakentaa lisää
Porvoossa asuminen on varsin kallista, tämä tosin koskee erityisesti omistusasumista. Myös nuoret ja vanhukset tarvitsevat kohtuuhintaista asumista, ja jos sellaista ei ole saatavilla, etenkin nuoret muuttavat pois Porvoosta, ensisijaisesti Helsinkiin, jossa sentään on asuntoja (+töitä ja opiskelupaikkoja), vaikka kalliinpuoleisiakin.


Pitäisikö terveyskeskusmaksut poistaa?
Kyllä 
Asia oltiin ymmärretty laajalti poliittisessa konsensuksessa Helsingissä, jossa vain ylipormestari Pajusen välistäveto esti tk-maksujen poiston. Tk-maksujen poisto laskisi kynnystä hakeutua hoitoon ajoissa, jolloin myös jatkohoito, joka usein tapahtuu erittäin kalliissa erikoissairaanhoidossa, tulisi paljon halvemmaksi. Sitäpaitsi tyypillisesti terveyskeskuksien suurkäyttäjiä ovat pienituloiset, joissa on paljon julkisten palveluiden suorittavia työntekijöitä, jolloin tk-maksun poisto suoraan parantaisi julkisten palveluiden laatua.  

Ovatko maahanmuuttajat tervetulleita kotikuntaasi?
Kyllä 
Porvoon tulee kantaa oma osansa kansainvälisistä sopimuksista, jotka velvoittavat Suomea. Toiseksikin, kyse on inhimillisestä velvollisuudesta. Kolmanneksi, maahanmuuttajat ovat tulevaisuuden veronmaksajia ja me tarvitsemme työvoimaa monille aloille. Tätä työvoimaa tulee kuitenkin houkutella ainoastaan jos maahanmuuttajille on tarjota konkreettisia työpaikkoja etteivät he joudu tyhjän päälle.

Tulisiko joukkoliikenteen olla maksutonta
Lippujen tulisi olla selvästi nykyistä edullisempia

Parhaassa mahdollisessa maailmassa joukkoliikenne voisi olla maksutonta, mutta tärkeintä olisi, että se on kattavaa, ripeää ja laadukasta. Jos ainoa keino tämän varmistamiseen on maksullisuus, sitten pysyköön maksullisena. Tosin varoja joukkoliikenteeseen saisi suuntaamalla nykyistä suurempi osa liikennemäärärahoista nimenomaan joukkoliikenteeseen, ja suurissa kaupungeissa ruuhkamaksuilla/tiemaksuilla kerätyt varat tulisi käyttää täysimääräisesti joukkoliikenteeseen. Porvoossa etenkin sisäisessä joukkoliikenteessä on paljon työtä, esimerkiksi alkaen vaihtolippujärjestelmästä. Tulevaisuudessa tänne toivottavasti pääsee myös junalla. 

Tuleeko kunnassasi panostaa kevyen liikenteen väyliin?
Tulee ehdottomasti lisätä ja kehittää kevyen liikenteen verkostoa.  
Porvoossa ei ole kevyen liikenteen väyliä kantakaupungin ulkopuolella. Kantakaupungin ja tärkeimpien kylien välillä tulisi kulkea pyörätiet tai ainakin -kaistat; esimerkiksi Kuninkaantiellä pyöräily on nyt hengenvaarallista etenkin pimeällä. 

Tuleeko kuntapäättäjän ilmoittaa avoimesti kaikki sidonnaisuutensa
Kyllä. On hyvä, että avoimuutta pyritään lisäämään
Toki meillä kaikilla on monenlaisia jäsenryhmiä. Jotkut niistä ovat jopa kuviteltuja tai ainakaan eivät todellisia (esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen, kieliryhmä tai etnisyys). Kuitenkin nämä ryhmät ovat monille todellisempia ja merkitsevämpiä eli viiteryhmiä verrattuna moniin jäsenryhmiin. En siis tiedä, mihin raja vedettäisiin. Uskon kuitenkin kysymyksellä ajettavan takaa sitä, että koetettaisiin välttää tilanteen, joissa päättäjänä olisi päättämässä esimerkiksi kilpailuttamisesta, jossa olisi itse yksi tarjouksen esittäjistä. 

Pitäisikö kuntasi/kaupunkisi tarjota enemmän palveluita palveluseteleiden avulla
Kyllä
Jos näitä palveluita on tarjolla. Esimerkiksi päivähoidon palveluseteli ei toimi Porvoossa, mistä on kiittäminen esimerkiksi Eviran järjettömiä säädöksiä. Joskus palveluseteli voi mahdollistaa nykyistä joustavamman ja järkevämmän palvelun käyttämisen esim. siten, että käydään työskentelypaikalla hammaslääkärissä.

Mitä mieltä olet tuulivoimasta ?
Tuulivoima on hyvä ja kannatan sitä.

Ainoa mahdollinen negatiivinen puoli tuulivoimasta on sen vaarallisuus suurille linnuille. 

Miten suhtaudut kuntien pakkoliitoksiin
Hyväksyn pakkoliitokset joissain tapauksissa
Ainakaan pääkaupunkiseudulla kuntarajat ylittävä järkiperäinen maankäytön ja palveluiden suunnittelu ei ole onnistunut vapaaehtoiselta pohjalta, eikä mikään ylikunnallinen hallintohimmeli ole parantanut tilannetta riittävästi. Muualla vastuullisten päättäjien on tarkasteltava asiaa nimenomaan palveluiden järjestämisen kannalta, kuitenkin pitäen silmällä sitä, että nykyistä suuremmissa kunnissa lähipalvelu voi jossakin tapauksessa muuttaa kauemmas (saatavilla on eri asia kuin saavutettavissa). Kunta ei ole lähidemokratian ainoa mahdollinen yksikkö, vaan kuntafuusioissa voitaisiin perustaa kylätoimikuntia/kaupunginosavaltuustoja, jotka saisivat tehtäviä lähipalveluiden kohdentamisessa ja paikallisympäristön vaalimisessa. 

 
Liikunnalla ja ravitsemuksella voidaan tutkitusti edistää kustannustehokkaasti terveyttä. Pitäisikö kunnan olla aktiivinen liikunnan ja terveellisen ravitsemuksen edistämisessä?
Kyllä, sekä liikunan että terveellisen ravitsemuksen edistäminen on kunnan asia.
Kunta ei tietenkään voi puuttua kuntalaisten lautasiin, eikä voi vaikuttaa elintarvikkeiden hinnoitteluun, mutta esimerkiksi tarjoamalla nykyistä enemmän kasvis- ja luomuruokaa laitosruokaloissa. Maksuton tapa edistää terveyttä on vaalia ulkoilualueita siten, että virkistysalueet pyhitetään nimenomaan virkistykselle eikä niitä uhata muilla käyttötarkoituksilla kaavoituksessa. Kevyen liikenteen väyliin satsaaminen on myös tehokasta kansanterveystyötä, samaten kunnan työntekijöille voisi ajatella virikeseteleitä käytettäviksi esim. uimahallissa, kuntosaleilla tai taidetapahtumissa. Taidekin edistää terveyttä!  

Allekirjoitatko hallintosopimuksen?
En, tällainen sopimus sitoisi käteni, haluan voida päättää valtuuston asioista tapauskohtaisesti 
Luottamushenkilöt ovat ensisijaisesti vastuussa omatunnolleen, sitten kuntalaisille. Puolueet ovat välineitä luottamustehtävien jakamiseen. 
Tulisiko kirjastopalvelut säätää maksullisiksi?
Ei 
Ei missään tapauksessa. Kirjasto tasaa erittäin tehokkaasti sosiaalisen taustan eroista johtuvia eroja oppimismahdollisuuksissa. Lisäksi kirjastot ovat itsessään tärkeitä paikkoja esimerkiksi yksinäisille ja opiskelijoille. Tulisiko kirjastoihin siis pääsymaksu? 
 Miten kunnan tulisi huolehtia, että kunnan alihankintayritykset ja ostopalveluyritykset noudattavat työelämän pelisääntöjä?
Kunnan tulee vaatia työlainsäädännon ja työehtosopimusten noudattamista palvelusopimuksessa. 
Tässä tulee soveltaa laajimman mahdollisen yhteiskunta- ja ympäristövastuun tilaaja-tuottaja-mallia. 

Pitäisikö kouluissa olla jokin prosenttiraja maahanmuuttajien määrästä?
Ei, maahanmuuttajien määrällä ei ole merkitystä
Jotta tämä olisi mahdollista, pitäisi ensin määritellä, mikä on maahanmuuttaja. Toiseksikin, sitten pitäisi ratkaista, miten maahanmuuttajien koulukyydit järjestettäisiin. Kolmanneksi: vaikka toki vasta melko äskettäin Suomeen muuttaneella lapsella saattaa olla vielä puutteellisen kielitaidon takia oppimisvaikeuksia, maahanmuuttajalapset lienevät keskivertoa motivoituneempia ja keskittyneempiä opetukseen, mikä kompensoi kielivaikeudet.

Miten kuntasi tulisi reagoida lisääntyvään yksinasumiseen?
Pieniä asuntoja tulisi kaavoittaa enemmän yksinasuvien tarpeisiin
Kun kunnat kilpailevat lapsiperheistä, sinkut on unohdettu kaavoitettaessa ylisuuria asuntoja tai ainakin Helsingissä pidetään liian tiukasti kiinni 75m2 keskikoosta.

Kunnan henkilöstön arkiliikuntaa tulisi tukea enemmän
Liikuntaseteleillä (lisäisi monipuolisemman tarjonnan)
Virikeseteleitä voi käyttää myös esimerkiksi yksityisissä kuntokeskuksissa ja kulttuuritapahtumissa, ja taidekin on hyvinvointityötä.

Millaisilla käytännön toimilla aiotte parantaa mielenterveysongelmaisten nuorten ja aikuisten tilannetta?
Uudenlaisia toimintamalleja (mitä?)
Poistaa lähetteet mielenterveyspalveluista, kuten onkin jo tehty jossakin (en muista, missä) pohjanmaalaisessa kunnassa. Lyhytkin odotusaika on liian pitkä kun maailma kaatuu ympäriltä. Toiseksikin perustaisin tuntuvasti lisää psykiatristen hoitajien/psykiatrien virkoja; nyt heitä on koko Porvoossa vain kaksi. Kolmanneksi, lisäisin resursseja vapaalle mielenterveystyölle, sellaiselle, jota esimerkiksi Porvoon Klubitalo edustaa.

Ei kommentteja: