Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

14.4.2011

YKSINHUOLTAJIEN TYÖLLISYYTTÄ TUETTAVA

Tiedote 14.4.

YKSINHUOLTAJIEN TYÖLLISYYTTÄ TUETTAVA

- Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisella täystyöllisyyteen

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto vaatii toimenpiteitä yksinhuoltajien työllisyyden ja toimeentulon tukemiseksi. Yksinhuoltajien työllisyyttä on tuettava lisäämällä perheiden palveluja, helpottamalla työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista sekä lisäämällä työn joustavuutta.

- Työttömyys aiheuttaa yksinhuoltajien köyhyyttä. Yhteiskunnan on tuettava yksinhuoltajien työllisyyttä järjestämällä riittävät palvelut. Lapsiperheiden kotipalvelut on saatava takaisin. Ympärivuorokautista päivähoitoa on lisättävä ja pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoito tehtävä lakisääteiseksi, vaatii Alanko-Kahiluoto.

Yksinhuoltajaperheiden köyhyys on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Yksinhuoltajien pienituloisuusaste on nyt kolminkertaisella tasolla (27 %) kahden vanhemman perheisiin nähden (10 %). Yksinhuoltajaäitien työttömyysaste oli vuonna 2007 kaksinkertainen (14,5 %) muuhun väestöön nähden (7,6 %).

- Yksinhuoltajien köyhyyteen on puututtava myös heille kohdistuvia tulonsiirtoja korottamalla. Lapsilisästä on tehtävä etuoikeutettu tulo, joka ei vähennä toimeentulotukea. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista on helpotettava niin, että työnteko on aina kannattavaa. Yksinhuoltajien kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi osittaisen työpäivän tekemisen helpottamista osittaista hoitotukea korottamalla, kertoo Alanko-Kahiluoto.

- Työelämän on joustettava työntekijän elämäntilanteen mukaan. Työaikajoustoja voidaan lisätä esimerkiksi ottamalla käyttöön työaikapankki. Jokaisella tulee olla perhetilanteesta riippumatta mahdollisuus osallistua työelämään. Työtä jakamalla sekä työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista parantamalla päästään yksinhuoltajien täystyöllisyyteen, sanoo Alanko-Kahiluoto.

Lisätiedot:

Outi Alanko-Kahiluoto
GSM 050 512 1727

Ei kommentteja: