Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

17.10.2012

Huomioita Porvoon budjetista

Porvoossa panostetaan ennaltaehkäisyyn

"Sosiaali- ja terveystoimi panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja riskiryhmien huomioimiseen monin eri keinoin, esimerkiksi rekrytoimalla uusia terveydenhoitajia koululaisten ja neuvolaikäisten terveystarkastuksiin, tarjoamalla työttömille säännöllisiä terveystarkastuksia ja järjestämällä riskiryhmille ennaltaehkäisevää palvelua tarjoavia ryhmiä. Nuorten syrjäytymistä ehkäistään uusilla toimintamalleilla, mm. nimeämällä sosiaalityön nuorille pitkäaikaisasiakkaille oma vastuutyöntekijä ja tukemalla syrjäytymisvaarassa olevien nuorten asumista".

Tämä on erinomaista, kuin omasta kynästäni. Kaikki ennaltaehkäisy säästää pitkällä tähtäimellä peruspalveluissa. Vuonna 2010 tein selvityksen nuorten välityömarkkinoista, ja siinä tulin samaan johtopäätökseen: jokainen syrjäytymisvaarassa oleva nuori tarvitsee oman vastuuviranomaisen. Oppilashuolto ehkäisee myös tehokkaasti syrjäytymistä, jolloin varhaisen puuttumisen kautta pureudutaan sosioekonomisia terveyseroja aiheuttaviin riskeihin. Työttömien terveystarkastukset ovat myös positiivinen juttu, sillä moni ei ole oikeutettu työterveyshuoltoon. Työttömien lisäksi tähän ryhmään kuuluvat myös pienyrittäjät ja keikkatyöläiset, eikä kaikilla säännöllistä työtä tekevilläkään ole työterveydenhuolto kunnossa. 

Esimerkiksi Porvoon sairaalan työterveyshuolto on käytännössä terveyskeskus, samaten esimerkiksi Askolan kunnan työntekijöiden, ja moni heistä asuu Porvoossa. Jos askolalainen julkisen palvelun työntekijä, esimerkiksi opettaja, lähtee jonottamaan Porvooseen terveyskeskukseen, julkinen palvelu halvaantuu jonotusajaksi, puhumattakaan siitä odotusajasta, jonka terveyskeskusajan saaminen kestää.

Porvoossa ei ole joukkoliikennettä

Jotenkin oireellista sen sijaan on, että joukkoliikenne ei ansainnut budjetissa edes omaa väliotsikkoaan. Siitä sanottiin ainoastaan:


"Vuonna 2011 käynnistettyä lippuyhteistyötä HSL:n kanssa  jatketaan suunnitelman mukaisesti 2013-2014. Oletuksena on, että panostukset lippuyhteistyöhön palautuu verovähennysvaikutusten kautta takaisin kaupungille. Vuoden 2014 kesäkuussa muuttuu joukkoliikenteen järjestämistapa useimmilla Porvoossa kulkevilla bussireiteillä (pääosa Porvoo-Helsinki-välin liikenteestä sekä kaupungin sisäiset ns. numerolinjat). Muutos vaikuttaa merkittävästi kaupungin rooliin joukkoliikenteessä ja sen rahoituksessa. Kaupunki voi joko lisätä rooliaan joukkoliikenteen hankinnassa tai vaihtoehtoisesti joukkoliikenne siirtyy toimimaan täysin markkinaehtoisesti. Päätöksen tulevasta järjestämistavasta tekee Uudenmaan ELY-keskus vielä vuoden 2012 aikana kuultuaan sitä ennen kaupunkia."

Kiitos Jeremias Palomäki tarkkasilmäisyydestä. Ei ohjelmassa kyllä pyöräilystäkään ollut kuin:
"Toukovuoren alueella edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia panostamalla mm. kevyen liikenteen sujuvuuteen toteuttamalla kävelyä ja pyöräilyä ja muuta kevyttä liikennettä palvelevia väyliä ja toimintaedellytyksiä, sekä mahdollistamalla palveluasumista alueella."

Miksi vain Toukovuoressa? Eikö pyöräilyyn satsaaminen olisi ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa koko kaupungissa?  

Ei kommentteja: