Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

14.1.2008

Kehä kakkosen esittelytilaisuudet 15.-17.1.

Toimituksen huomio: Kehä kakkonen, joka nykyisellään on tynkä Espoon puolella, on ollut suunnitteilla jo 20-30 vuotta. Sitä ovat ajaneet etenkin Espoo ja Vantaa, Helsinki ollut vähintäänkin kriittinen. Helsinki kuitenkin on suostunut Kehä kakkosen jatkeen rakentamiseen omalle puolelleen, seurauksena sopimuksesta toteuttaa länsimetro Espoon puolelle.

Etenkin malminkartanolaiset ovat pelänneet sen aiheuttamaa lisääntyvää läpiajoliikennettä, sillä kehä kakkosen linjaus tullaan vetämään Malminkartanon ja Myyrmäen välistä. Se menee tunneliin pian Vihdintien jälkeen, palaten maan pinnalle pian M-junan linjauksen itäpuolelta, josta se jatkuu Nurmijärven-/Hämeenlinnantielle. Suunnitteilla oleva Kuninkaantammen asuinalue tulee olemaan liikenteellisesti paljolti kehä kakkosesta riippuvainen.

Vaikka tavoite, eli liikenteen sujuvoittaminen onkin sinänsä kannatettava, tavoitteen tulisi olla liikenteen vähentäminen, ei sen kannustaminen, kaikilla liikenneväylillä kun on taipumus lisätä liikennettä.

TIEDOTE 10.1.2008

KEHÄ II:N JATKEEN YLEISSUUNNITELMAA ESITELLÄÄN YLEISÖTILAISUUKSISSA 15. - 17.1.2008

Suunnitelmat Kehä II:n jatkamiseksi Turuntieltä Hämeenlinnanväylälle etenevät. Vuoden 2003 ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) valitun linjauksen yleissuunnitelma on nyt valmistumassa. Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit esittelevät yleissuunnitelmaa kolmessa yleisötilaisuudessa tammikuun puolessa välissä.

Yleisötilaisuuksissa Tiehallinnon ja kuntien sekä suunnitelmaa laativien konsulttien edustajat esittelevät suunnitelmaa ja vastaavat siihen liittyviin kysymyksiin. Yleisöltä toivotaan palautetta suunnitelmasta ja siinä esitetyistä ratkaisuvaihtoehdoista.

Tilaisuuksissa ovat esillä väylän yleissuunnitelma sekä melutarkastelut. Tilaisuuksissa on nähtävänä väylän suunnitelmien lisäksi myös tien viereisten alueiden kaava-aineistoa.

Yleisötilaisuudet pidetään seuraavasti:
Espoo tiistai 15.1.2008 klo 18.00, paikka Karakallion monitoimitalo, Kotkatie 4
Vantaa keskiviikko 16.1.2008 klo 18.00, paikka Kilterin koulu, Myyrmäki, Iskostie 8
Helsinki torstai 17.1.2008 klo 18.00, paikka Malminkartano, Puustellin ala-aste, Puustellintie 6
Yleisö voi tutustua suunnitelmiin kello 17.30 alkaen. Esittelyn jälkeen Tiehallinnon ja kaupunkien sekä suunnitelmaa laativien konsulttien edustajat vastaavat suunnitelmiin liittyviin kysymyksiin. Tilaisuudet päättyvät kello 19.30.

Suunnitelmaratkaisuja on täsmennetty

YVA-selostuksesta vuonna 2003 saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella on yleissuunnittelussa haettu mahdollisuuksien mukaan kaupunkiympäristöön sopivia, vähemmän tilaa vieviä ratkaisuja. Viime vuoden aikana on tutkittu useita liittymäjärjestelyvaihtoehtoja sekä selvitetty tunneleiden toteuttamismahdollisuuksia. Erityistä huomiota on kiinnitetty joukkoliikenteen vaihtoyhteyksiin liittymäalueilla.
Yhteensä noin 12 km pituiselle parannettavalle ja rakennettavalle Kehä II:n osuudelle on suunniteltu kalliotunnelit Karakallion (noin 1,7 km), Hämevaaran - Lintuvaaran (noin 1,1 km) ja Honkasuon (noin 1,1 km) kohdille. Nykyisellä Kehä II:lla Hiidenkallion kohdalle rakennetaan toinen tunneli uudelle ajoradalle. Tunneleiden avulla vähennetään liikenteen ympäristöhaittoja, kuten melu- ja päästöongelmia.
Hankkeeseen sisältyy yhteensä 12 uutta eritasoliittymää sekä samassa yhteydessä tehtävä nykyisen Kehä II:n ja Turunväylän välisen Sepänsolmun eritasoliittymän parantaminen. Myös liittyvän katuverkon liittymiä parannetaan.

Yksi pääkaupunkiseudun kärkihankkeista

Vuonna 2007 valmistuneessa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (PLJ 2007) Kehä II:n jatkaminen sisältyy ensimmäisenä kautena (vuodet 2008-2015) käynnistettäviin hankkeisiin. Hankkeen kustannukseksi on arvioitu 530 - 560 miljoonaa euroa.

Suunnittelua ohjaavassa hankeryhmässä ovat mukana Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan liiton, Uudenmaan ympäristökeskuksen, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n ja Ratahallintokeskuksen edustajat.

Kehä II:n yleissuunnitelma valmistuu maalis-huhtikuussa 2008, jonka jälkeen se asetetaan maantielain mukaisesti nähtäville ja lähetetään lausunnoille.

Kehä II:n jatkeen internetsivut ovat osoitteessa www.tiehallinto.fi/keha2, jonne pääsee klikkaamalla otsikon linkkiä.

Ei kommentteja: