Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

21.1.2008

MA-ohjelma: "Laadukkaan asumisen Helsinki"Kuva: Juha Jakonen

"Laadukkaan asumisen Helsinki" eli MA-ohjelma lupaa monia positiivisia asioita kaupunkiviheralueille ja kaupunki-ilmastolle. Ohjelma ottaa tavoitteekseen 5000 asunnon vuosittaisen rakentamisen Helsinkiin, mikä sinänsä on kova tavoite, jonka realistisuudesta voi olla monta mieltä, samoin niistä laskelmista, joihin tämä tavoite perustuu.

Ilmaston kannalta positiivista on, että ohjelma ottaa tavoitteekseen kaupunkirakenteen eheyttämisen, ja viheralueiden kannalta positiivista se, että ohjelma lupaa tehdä sen elinympäristön viihtyisyyttä vaarantamatta. Ohjelmassa ollaan siis tunnustettu se lähtökohta, että elinympäristö ei rajoitu neljän seinän sisälle. Sitaatti ohjelmasta:
"Kuitenkin nykyinen asumistutkimus osoittaa, että myös ympäristön ominaisuudet ja ympäristöön liittyvät mielikuvat vaikuttavat asunnon valintaan varsin merkittävällä tavalla. Osa asukkaista pitää niitä jopa asunnon ominaisuuksia tärkeämpinä."

Yhdeksi keinoksi tiivistää kaupunkirakennetta ohjelmassa mainittiin mahdollisuus rakentaa tavanomaista korkeammin; esimerkiksi Keski-Pasilan tornitaloihin olisi mahdollista asuttaa ekologisesti, ja samalla säästää jokunen lähiviheralue. Positiivista yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalta on myös mahdollisuus luovuttaa tontteja omatoimiseen kerrostalorakentamiseen. Ohjelmassa luvataan, että "sekä uusilla rakentamisalueilla että täydennysrakentamisessa rakentaminen toteutetaan kuitenkin siten, että mahdollisuus nauttia lähellä sijaitsevista viher- ja virkistysalueista säilyy osana helsinkiläistä elämäntapaa."

Ohjelmassa kuitenkin mainitaan, että täydennysrakentamisen tulee tapahtua pääsääntöisesti olemassaolevien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, jo olemassaolevaa kaupunkikuvaa vaarantamatta eli muuttamatta sitä liiaksi.

Ohjelma lupaa, että koko pääkaupunkiseudun kattava maankäytön suunnitteluohjelma olisi valmistunut viime vuoden loppuun mennessä. Jos tällainen ohjelma saataisiin, vaikka myöhässäkin, olisi se askel liikenteen, asumisen, viheryhteyksien ja palveluiden käytön yhteissuunnitteluun, mitä tarvitaan pääkaupunkiseudulla, ja tällainen ohjelma toivottavasti puhaltaisi poikki esimerkiksi Espoon Histan alueen suunnittelun tai ainakin velvoittaisi jatkamaan sinne junarataa sekä suunnittelisi yhteistyössä Vantaan kanssa kunnolliset joukkoliikenneyhteydet uudelle Kuninkaantammen alueelle.

Ohjelma julistaa tavoitetilaksi ns. huippuosaavien hyvien veronmaksajien saamisen Helsinkiin, julkilausumattoman oletuksen ollessa että heitä houkutellaan rakentamalla pientaloja, mikä on tonttimaan haaskausta. Uusia pientaloja voi mielestäni rakentaa ainoastaan vanhojen pientaloalueiden täydennykseksi. Pientaloalueita rakennetaan Helsinkiin ainakin Vuosaareen, Viikinmäen länsiosaan entisen ampuraradan päälle, Myllypuron metsään rakennettavalle puukaupunkialueelle sekä Alppikylän, Ormuspellon ja Kuninkaantammen alueille.

Ohjelman mukaan suurimmat uudisrakennuskohteet seuraavan kymmenen vuoden aikana ovat Sörnäisten- ja Hermanninrannassa, Jätkäsaaressa, Kruunuvuorenrannassa (Laajasalossa), Keski-Pasilassa sekä Vuosaaressa, Viikin Latokartanon aluella ja Arabianrannassa.

Ohjelma sisältää myös positiivisia liikennepoliittisia avauksia. Ohjelmassa luvataan tukea maanalaista pysäköntiä, jolloin parkkialueilta vapautuu sellaista uutta tonttimaata, joka ei ole pois olemassaolevilta viheralueilta.

MA-ohjelmaan voi tutustua klikkaamalla otsikkoa.

Ei kommentteja: