Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

15.11.2012

Huomioita työmarkkinatutkimukseen

Ammattiliittoni Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen liitto (voisikohan sitä nimeä lyhentää?) teki taas säännöllisen työmarkkinatutkimuksensa. Alla sen herättämiä ajatuksia kysymyksistä, jotka herättivät minussa hämmennystä, joita en ymmärtänyt tai joihin en osannut vastata. Laitoin saman palautteen tietystikin myös liitolle.

Minkälaisena näet oman tilanteesi työpaikallasi tulevaisuudessa?


En millaisenakaan. Vaihtoehtoina annetut mahdolliset lomautukset eivät ole vaara määräaikaisella työntekijällä, vaan se, että työ ei jatku. Vaihtoehtona ei myöskään oltu annettu, että työni saattaa jatkua mutta liikelaitoksen palveluksessa.
Kuinka paljon alla mainitut tekijät vaikuttavat mahdolliseen koulutustarpeeseesi ?
Kysymys ei erittele, tarkoitetaanko työpaikalla tapahtuvaa tai työnantajan maksamaa koulutusta vaiko muuta koulutusta.
Missä määrin seuraavat tekijät ovat esteitä ammatillisen osaamisesi kartuttamiselle?
Kysymys ei erittele, tarkoitetaanko osaamisen kartuttamista nykyisessä tehtävässä, samalla työnantajalla mahdollisen ylenemisen toivossa vai yleensä (mahdollisesti ihan toisiin tehtäviin) = kysymys ei erittele, mitä ammatillisella osaamisella tarkoitetaan, etenkään jos tekee koulutusta vastaamatonta työtä.
Millaisissa asioissa koet osaamisen kehittämisen tarpeita?
”Oman erikoisalan syventäminen/laajentaminen” – viitataanko tällä oman ammatillisen vai koulutusalan syventämistä/laajentamista tai ammatillisen repertuaarin laajentamista?
”Prosessiosaaminen” – mitä se on?
”Työnantaja kustantaa koulutukseni” – mitä tämä tarkoittaa? Miksi sen pitäisi kustantaa esimerkiksi vapaa sivistystyö tai jatko-opintoni?
”Dokumentoin osaamistani säännöllisesti” (esim. osaamistietokantaan tallentaminen) – mikä on osaamistietokanta?Ei kommentteja: