Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

21.2.2013

Onko osallistuminen Porvoon strategiakyselyyn tehty mahdottomaksi?

Porvoo tekee kaupunkistrategiansa osana asukaskyselyä. Strategiatyöstöä ovat valtuutetut eri ryhmistä arvostelleet siitä, että siinä tuhlataan sekä kaupungin työntekijöiden työaikaa että veronmaksajien varoja palkkaamalla kallis konsultti. Kaupungin virkamiesten tuotos - tai konsultin, joka epäilemättä myy kaupungin virkamiehille vaikka lumiukon kun se on riittävän kalliisti paketoitu - sitten tuodaan valtuustoon, ottakaa tai pitäkää tunkkinne -mentaliteetilla. Ja kuka valtuutettu kehtaa tarttua jokaiseen nippeliin ja esittää tuotoksen hylkäämistä kun se samalla tarkoittaisi sitä että he myöntäisivät kaupungin varoja tuhlatun.

Kaupunkilaisetkin saavat sanoa oman sanasensa. Itse osallisuuden ammattilaisena kiinnitän edellämainittujen lisäksi huomioni siihen, että suoraa linkkiä kyselyyn on hyvin vaikea löytää paitsi sattumalta. Ehkä osallistuminen on haluttu tehdä vaikeaksi? Toiseksi, en oikein tiedä, miten tähän työhön pystyvät osallistumaan internettiä käyttämättömät ihmiset. Kolmanneksi: siitä, miten tämä kaupunkilaisten osallistumismahdollisuus tullaan huomioimaan valmiissa työssä, ei sanota mitään.

Alla omat avovastaukseni (kysymykset lihavoitu):

Porvoo on strateginen osa pääkaupunkiseutua, HSL:n jäsen ja tuolloin on jo tehty päätös Helsinki-Porvoo -raideyhteydestä. Porvoossa pyritään aktiivisesti luomaan edellytyksiä uusille työpaikoille mm. etätyöjärjestelyillä ja yrittäjien tukipalveluilla. Porvoossa ymmärretään kaupunkiympäristön strateginen merkitys kaupungin imagotekijänä, ja myös lähiluontoa ja virkistysalueita arvostetaan kansanterveyden kannalta elintärkeinä arkiliikuntapaikkoina. Porvooseen ei tule Saaristotietä, sen sijaan täällä satsataan voimakkaasti pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämiseen.

25. Kaupungin asukkaiden hyvinvointi ja osallistumismahdollisuudet

Mihin asioihin kaupungin tulisi valinnoillaan ja toimenpiteillään ensisijaisesti vaikuttaa? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä painopistealuetta. Perustele valintasi.

- Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen: Tämä sisältää muitakin allaolevia kohtia.
- Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen: Nuorten työpajatoiminnan, työharjoittelujen ja oppisopimuksen tärkeydestä tulee valita koko kaupungin laajuinen, sektorirajat ylittävä sitova kumppanuusopimus.
- Työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien kehittäminen: Porvoo on nykyisellään Helsingin nukkumalähiö, josta etenkin nuoret pakenevat Helsinkiin.

26. Yritysten kasvu ja kilpailukyky

Mihin asioihin kaupungin tulisi valinnoillaan ja toimenpiteillään ensisijaisesti vaikuttaa? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä painopistealuetta. Perustele valintasi.

- Koulutusmahdollisuudet alueella: Porvoossa olisi järkevää kouluttaa aloille, joille Porvoossa voi myös työllistyä. Tämä voisi toteutua parhaiten oppisopimuskoulutusta kehittämällä.
- Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet: Porvoosta tosiasiallisesti matkustetaan paljon töihin Helsinkiin, mutta myös Lahteen ja Järvenpäälle, jonne ei ole juuri mitään joukkoliikenneyhteyksiä.
- Yrityspalvelut ja kaupungin tukitoimet (mm. kaavoitus, tonttien ja toimitilojen saatavuus): Toimitilarekisteri, josta aloittava yrittäjä löytäisi tarpeisiinsa sopivan toimitilan sekä edulliset "yrityshotellit", jotka mahdollistaisivat muualla työskentelevien etätyön, olisivat tällaisia toimia. Yritykset tarvitsevat muutakin kuin parkkipaikkoja!

27. Ympäristön ja luonnon hyvinvointi

Mihin asioihin kaupungin tulisi valinnoillaan ja toimenpiteillään ensisijaisesti vaikuttaa? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä painopistealuetta. Perustele valintasi.

- Asuinympäristön viihtyisyys: Kattaa muitakin kohtia, kuten esteettömyyden, lähiluonnon vaalimisen ja jalankulku- ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämisen.
- Joukkoliikenteen sujuvuus: Tällä hetkellä siitä ei näytä olevan vastuussa kukaan. Porvooseen muuttajista suurin osa tulee pääkaupunkiseudulta ja monella heistä ei ole ajokorttia.
- Kaupunkirakenteen energiatehokkuus: Haja-asutusalueilla kaavoituksen ei tule enää olla mahdollista. Ei ole inhimillisestikään kestävää viedä asutusta palvelutyhjiöihin.

Porvoo on helmi Helsingin lähellä, ja täällä tulee lähteä siitä realismista, että moni viettää arkipäivänsä Helsingissä mutta illat, viikonlopun ja muun vapaa-ajan Porvoossa. Kun Helsingissä käydään töissä, Porvoossa viihdytään, asutaan ja eletään. Suurin kohtalonkysymys Porvoolle on joukkoliikenne.

29. Mistä asioista haluaisit itse ottaa enemmän vastuuta, jotta hyvinvointi lisääntyisi?

Kannan nyt jo oman korteni kekoon Porvoonseudun Vihreiden puheenjohtajana. Konkreettisesti haluaisin olla mukana huolehtimassa elinympäristömme siistiydestä ja miellyttävyydestä ja rohkaista porvoolaisia talkootyöhön. Tällaista talkootyötä on myös erilaisten hyödykkeiden ja työsuoritusten vaihto; haluaisin, että Porvoo olisi edelläkävijä ruohonjuuritason vastavuoroisuuteen ja asukkaiden omaehtoisuuteen perustuvan vapaaehtoistyön rohkaisijana.

Suora linkki kyselyyn löytyy tämän bloggauksen otsikon alta, klikkaamalla otsikkoa.

Ei kommentteja: