Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

18.9.2007

Michael Perukangas på svenska

Marco Michael Perukangas

CURRICULUM VITAE 19.9.2007PERSONUPPLYSNINGAR
Marco Michael Perukangas, född den 7 mars 1971, Helsinge kommun
Gift


UTBILDNING


Politices magister, Helsingfors universitet 1998. Huvudämne sociologi, biämnen praktisk filosofi och socialpsykologi. Avhandling pro gradu: textanalys om musikkritik i tidningar. Vitsord cum laude approbatur. Doktorandstudier.

FORTBILDNING
WWW -kurs och -verkstad, kurs i bildbehandling i Kumppanuustalo Horisontti (en invånarorganisation i Helsingfors)
Ekonomihanteringsutbildning för ledningen vid Sibelius-Akademin
FEC -kurs (Further Educated with Companies) YmpPro - Samhällsansvar i företagsverksamhet 23.2-30.6.2004. Som tema ISO -standarder, CSR, rapportering om miljö- och samhällsansvar.
Öppen kurs vid Marknadsföringsinstitut i Helsingfors 17.1.-4.2.2005ARBETSERFARENHET

Projektledare, Kumppanuustalo Horisontti (ett invånarhus i Malmgårds stadsdel i Helsingfors), 1.3.2006-31.7.2007
Projektet "Tehdään kimpassa" (Vi gör det tillsammans), finansierat av Penningautomatföreningen i Finland
Målsättning att främja invånarnas livshantering och stärka deras medborgarfärdigheter
Organisering av smågruppsaktiviteter såsom utflykter och studiebesök, kurser och verkstäder, en filmstudiegrupp och adb-undervisning
Kontakter till media och beslutsfattare
Innehållsproduktion till nätsidorna www.horisontti.net; huvudredaktör för organisationens nyhetsblad

Planerare, Länsstyrelsen i Södra Finlands län, 29.8.-31.12.2002
Bereda beslut om eftermiddagsverksamheten för skolelever, rådgivning till verkstäder finansierade av Europeiska socialfonden (ESF)

Utbildningsplanerare, Sibelius-Akademin, 15.9.2001-31.7.2002
Medverkan vid beredandet av budget, resultatkontrakt och studieplan för avdelningen för pianomusik; planering av individuella studieplaner
Praktisk organisering av avdelningens inträdesförhör och mästarkurser
Planering och koordinering av akademins gemensamma pedagogikundervisning
Kontaktperson för ett samnordiskt ESF-finansierat projekt inom pianopedagogik "Colour Keys Flexible"

Studiesekreterare, fakultetssekreterare, timlärare, Helsingfors Yrkeshögskola Stadia, 15.10.1999-31.5.2004
Föreläsningar inom filosofi och kulturföretagsamhet, korrigering av tenter inom kultur- och kosthållsbranschen
Upprätthålla studieregister för musik, teater och audiovisuell kommunikation; huvudanvändare för studiehanteringsprogrammet Winha
Bereda studieplanerna för medianomer och dramastuderande, planera fristående examina (yrkesprov)
Forskningsbiträde i Tuire Ranta-Meyers intervjubaserade utredning om musikundervisningen

Tjänstemannapraktikant, undervisningsministeriet, avdelningen för allmänutbildning, 19.08.1996-18.11.1996.
Bereda beslut om befriande från religionsundervisning; bereda musikkonservatoriernas statsbidrag
Kontaktperson för Finlands kandidat till EU:s pedagogiska pris (Alcuin Award)
Skriftligt beredningsarbete (PM, tal etc.)PUBLIKATIONER OCH FORSKNING

Underhåller www-sidor om Helsingfors grönområden "kaupunkimetsaliike.blogspot.com" och dess undersidor

Projektforskare, Nuorisotutkimusverkosto (Nätverket för ungdomsforskning i Finland), 15.5.-15.6.2005
Förutredning om de ungas behov som grupp i trafiken


Forskare, A Head Network -nätverket, - 31.7.2005
Kuluttajasta tuottajaksi (Från konsument till producent) projektplan för Sitra, Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Ambience Design -konsortieprojekt med Helsingfors universitet, Tekniska Högskolan, Konstindustriella Högskolan och Åbo Universitet
Utredning för Kiasma (museet för samtidskonst i Helsingfors) om dess marknadsföring och marknadskommunikation
Startrådgivning till enskilda näringsidkare
Redaktionsarbete för Jari Koskinens bok "Kuvien takana" (Bakom bilderna)

Forskare, Helsingfors stad, socialverket, Västra socialcentralen, 24.11.- 19.12.2003, 5.-31.7.2004
Enkätanalys om kundtillfredsställelsen med stadens trafikservice för äldre och rörelsehämmade

Forskare, Helsingfors stad, socialverket, VAPRO (vanhuspalveluprojekti) -ensamheten 22.4.-31.7.2003
Litteraturöversikt om kvalitetsindikatorer i åldringsvården för en ESF-finansierad utredning "CareKeys”

Forskare, Röda Korset i Finland, juni-juli 2000.
Rapport "Tukiasuminen puolimatkan kotina” om ungas skyddshus
Artikel: "Urheilun moraali on velvollisuus haluta" (Moralen i idrotten är plikten att vilja) med Mia Pakalén i en bok av Pekka Sulkunen och Jukka Törrönen (red.) "Semioottisen sosiologian näkökulmia". (Aspekter i semiotisk sociologi) Helsingfors, Gaudeamus 1997.
Artiklar i varierande tidningar, tidskrifter och nyhetsblad (bl.a. Tutkain, HOAS-asukas, Veikkaaja, Töölöläinen, Takiainen, Valtiotieteilijä)

FÖRENINGSVERKSAMHET

Beväringsredaktör för tidningen Linnake, utgiven av beväringskommittén vid Sveaborgs kustregemente 1991
Medlem i sociologiska studentföreningen vid Helsingfors Universitet "Kontakti": kulturansvarig 1993, redaktionsmedlem av tidningen Kontakti 1994, revisor 2000. Tutor för nya studenter 1993 för 1995.
Medlem i statsvetenskapliga fakultetens studentförening Kannunvalajat: kulturansvarig 1993, ansvarig för studiefrågor 1994, organisering av det tvärvetenskapliga höstseminariet Syysseminaari
Sekreterare och gallerist vid Konstindustriella högskolans studentkår Tokyo 1998, redaktör för tidningen HOAS -asukas, utgiven av Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (HOAS)
Sekreterare för Länsi-Helsingin Vihreät (De grönas lokalorganisation i västra Helsingfors) 2006, kassör sedan 28.2.2007, medlem av De grönas grönområdesarbetsgrupp i Helsingfors

SPRÅKKUNSKAPER
Finska modersmål
Engelska utmärkt muntlig och skriftlig färdighet
Svenska utmärkt muntlig och god skriftlig färdighet
Norska utmärkt förståelse, tillfredsställande muntlig och skriftlig färdighet
Tyska utmärkt förståelse, god muntlig och skriftlig färdighet
Franska tillfredsställande förståelse, baskunskaper
Italienska tillfredsställande förståelse, baskunskaper

ADB-KUNSKAPER
Mångsidig användare; erfarenhet av bl.a.:
MS Office
Apple McIntosh
HTML-kodning; olika www - mjukvaror
SPSS statistikanalys
Photoshop


Referenser och intyg uppvisas på förfrågan.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

bra borjan