Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

25.11.2009

Michael Perukangas: en presentasjon


Jeg er en finsk doktorgradstudent i samfunnsgeografi som jobber selvstendig med en doktorsavhandling om byparker og -skoger.

Jeg er en lidenskaplig og mangfoldig kunst-, idretts- og friluftsentusiast. I kunst har jeg jobbet i en rekke kunstinstitusjoner: som en gallerist og i noe konservatorier og har gjort en markedsføringsutredning for museet for nutida kunst i Finland. Jeg er en musikkkritikkforsker og har stiftet en film- og en fotoklubb. Jeg er en mangfoldig idrettsentusiast og har vært med i et forskningsprosjekt om idrettsjournalism. I idretten er jeg spesielt interessert i friidrett og fotboll; selv liker jeg å svømme, gå på kondisjonssentre, spille fotboll og løype runt Sognsvann. Jeg er en West Ham-tilhenger, en Skandinavian Hammer. Friluft er før meg nødvendig, spesielt byskogor. Her i Oslo har vi en helt unik Marka og i Helsingfors har vi byskogbevegelse som vil verne byskogene, og jeg har vært sentralt med bevegelsen fra begynnelsen. I tillegg, er jeg en Markaforsker og en soppsentusiast.

Jeg har erfaring i offentlig forvaltning, forskning, politikk, miljørelaterte interesseorganisasjoner og som konsulent. I offentlig forvaltning har jeg jobbet i alle finske nivåer: kommuner, fylker og staten. Der jobbene mine har f.eks. inneholdt kartotekvedlikehold og databehandling, men også noe budsjettering, EU-rådgivning og studieplanlegging i forskjellige kunsthøgskolor.

Jeg har erfaring i EU prosjekter. Jeg har jeg vært kontaktperson for tu EU finasierte prosjekter. har vært ansvarlig for rådgivning til EU finansierte verksteder for de unge, har gjort en forstudie om EUs regionspesifikke kulturpolitiske samarbeidsprogram og var med Høyreungdom i Finland å ta initiativ for Finlands EU medlemskap.

Som kunstadministrator, har jeg spesielt jobbet i musikkhøyskolor i Finland; i Sibelius-Akademin var jeg ansvarlig for eksempel for organisering av mesterkurser, musikkpedagogikk, pianostudier og for en EU-finansiert fellesnordiskt prosjekt i pianopedagogikk. I kunnskapsdepartementet (Undervisningsministeriet) i Finland var jar ansvarlig for finansiering til musikkkonservatoriene i Finland, og i Helsingfors konservatorium var jeg ansvarlig for studieregisteriene og deltog i studieplanlegging.

Gjennom erfaringen min som entreprenør, som var ansvarlig for forsknings- og klarleggingsprosjekter, for eksempel for markedsføringstrategier til Museet for nutidskunst Kiasma, forstår jeg markedsføring og meddelelse i kunstspesifikke sammenhang, noe som jeg forstår også som lærer i markedsføring for musikk-og teaterstudenter. Jeg var med å planlegge en forstudie for den finske innovasjonsfond Sitra "Kuluttajasta tuottajaksi" (Fra forbruker til produsent) og i et konsortiumsprosjekt ”Ambience Design”. Begge disse prosjektene hade som mål å utvikle brukerdrevne innovasjoner. Kulturbransjen kjenner jeg også som lærare i kulturforetaksomhet, som planerare i en rekke kunstuniversiteter og –høgskolor og gjennom å ha gjort noe musikksosiologisk forskning.

Som en samferdselsforsker, jeg har gjort en utredning om de unges samferdselsbehov og forventningar og en utredning om de funksjonshemmedes transportasjonstjenester.

I doktorsavhandligen min er jeg særdeles interessert i bruk og betydning av byparker og -skogor, for eksempel Oslomarka. Som friluftsentusiast og forsker kjenner jeg også norske friluftslivs- og naturvernorganisasjoner, flerbruksprinsippene på Marka og Markaloven. Jeg har forsket på byparker og -skogor som en type av "Common Pool Resources" (fellesresursser) og forskjellige modeller for deres forvaltning som "Common Property Regimes" (fellesressurssforvaltning). Bruk av disse ressurssystemer gransker jeg som "resource units" (ressurssenheter), og disse definerer verdien til disse ressursser.

Som en budsjettansvarlig prosjektleder i en finsk interesseorganisasjon og som bypolitiker i Helsingfors har jeg lært meg å motivere, engasjere og virke mellom alle samfunnssektorer. I denne jobb deltog jeg i en prosjekt av Helka (foreningen for bydeler i Helsingfors) med målet å utvikle metoder og kanaler for lokale innbyggere at påvirke på regionalplanlegging. Som samfunnsaktivist har jeg f.eks. organisert uteområdeaksjoner, miljøprosjekter, har vært ansvarlig for samfunnsrelasjoner og kommunikasjon for forskjellige organisasjoner. Som en kandidat i kommunevalg, har jeg lært meg strategiarbeid og motivering av støttegruppen min, noe jeg har også lært som leder av gruppeaktiviteter på jobben min som prosjektleder i en interesseorganisasjon. Jeg har også deltagit i workshops basert på SWOT-analyser. Som doktorandstudent i samfunnsgeografi er jeg kjent med kultur- og opplevelsestrategier for byer og regioner, og som deltager i Local Agenda 21-virksomheten i bydel Sagene-Torshov og som deltager i et prosjekt til Helka (Foreningen til bydeler i Helsingfors) er jeg kjent med bydelsutvikling og demokratiprosesser.

Jeg har studert grunnleggende prinsipper i endringskommunikasjon på en kurs på miljø-og samfunnsansvar ved Tekniska Høgskolan i Helsingfors. I Norge har jeg gjort en selvstendig konsulentutredning om virksomhetsindikatorer til NordForsk som koordinerer og finansierer nordisk toppforskning.

Jeg tror at jeg har noe å tilby spesielt i virksomhetene inom samfunns- og infrastrukturplanlegging, analyse og utredning. Oppgavene mine har krevt evner å prioritere og formidle mellom ulike aktører med forskjellige interesser. Etter min mening er jeg engasjert, lærevillig, selvstendig, kreativ og har gode nettverkingsevner. Som en person med en mangfoldig bakgrunn kan jeg prioritere og kontekstualisere; det er naturlig for meg å formidle mellom ulike aktører med forskjellige interesser. Før meg er arbeidsmetoder og jobbets innhold viktigast, og jeg er en person som lærer seg raskt nye saker, som kan utvikle nettverk og kan tenke kritisk og selvstendig.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Takk for en interessant blogg