Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

11.4.2008

Kivat sulle!

Kanadalaisen kulttuurifilosofi Marshall McLuhanin mukaan yksi nykyihmisen suurimmista keksinnöistä on "arvioinnin lykkäämisen menetelmä". McLuhan kirjoitti profeetalliset sanansa 1960-luvulla; profeetalliset siksi, että vasta 1990-luvulta alkaen julkiseen hallintoon on pesiytynyt arviointikulttuuri.

Nyt esimerkiksi suunniteltaessa kaatopaikkoja tai kaavoitettaessa muita ympäristölle haitallisia laitoksia, niille on tehtävä YVA eli ympäristövaikutusten arviointi. Monet työpaikat ja politiikat nykyään SUVAtaan eli niille tehdään sukupuolivaikutusten arviointi. Koska itsenikin kaltaisten pätkätyömaisteriarviointimoniosaajien tulee työllistyä, arviointiprosessien on oltava jatkuvia ja uusia asioita on otettava arvioitaviksi. Seuraavassa ehdotuksiani uusiksi arviointitoimenpiteiksi:

KIVA = kielivaikutusten arviointi. Kieli ei koskaan ole neutraalia vaan se luokittelee maailmaamme ja on siten vallankäyttöä.
LIVA = liikunta- ja liikennevaikutusten arviointi. Kaikki vähintäänkin osayleiskaavan laajuisten kaavojen liikunta-ja liikennevaikutukset on toteutettava, jotta ymmärrettäisiin, edistävätkö ne yksityisautoilua vaiko hyötyliikuntaa.
TEVA = terveysvaikutusten arviointi. Läheistä sukua edelliselle, mutta kaikki politiikat on mahdollista tevata.
KATEVA = kansanterveysvaikutusten arviointi. Jos vielä Teva ei tehnyt asiaa selväksi, niin viimeistään Kateva osoittaa harjoitetun politiikan vaikutuksen koko kansanterveyteen ja myös kansantalouteen. Suoritetaan arvioitaessa kaikkia merkittäviä politiikoita.
IVA = ilmastovaikutusten arviointi. Kaikki liikenne-, kaavoitus- ja elinkeinopolitiikat ja -suunnitelmat on ivattava.
EEVA = Elinkeinoelämävaikutusten arviointi. Voidaan toteuttaa sekä paikallisella, alueellisella että valtakunnallisella tasolla, arvioitaessa jonkun muun politiikan osa-alueen elinkeinoelämäheijastusvaikutuksia.
KATTAVA = Kansantalousvaikutusten arviointi. Suoritetaan, mikäli Kateva antaa ymmärtää taloudellisia heijastusvaikutuksia, jotka eivät ilman Kattavaa tule riittävästi selville.
VAVAVAIKEA = Valtionvarainvaikutusten arviointi. Koska lama-ajoista, suunnilleen vuodesta 1991, silloin kun Viinanen oli pääministerinä, ja kävi käsky, että koko maa on arvollepantava, tästä seurasi, että politiikasta tuli talouden osa-alue, kun aikaisemmin oli ollut päinvastoin. Vavavaikean tekeminen on va-va-vaikeaa.

Ei kommentteja: