Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

3.12.2012

Borgånejdens grönas utval för året 2013

Borgånejdens Gröna valde Michael Perukangas att fortsätta som ordförande. Tuomas Green valdes till viceordförande, Tatu Chanth som kassör och till andra styrelsemedlemmar valdes Marianne Chanth och Minna Siltala-Nyman. Pasi Siltakorpi var vald till revisor och Marja Wilen till vicerevisor.
Nästa år ska de Borgånejdens Gröna främja kollektivtrafik, cyklism, när- och organisk mat, rejäl handel, försvarar den historiska museijärnvägsmiljön och gröna områden, främjar en tät samhällstruktur och syftar att stöda lokal medborgaraktivism.

Ei kommentteja: