Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

18.5.2013

Kustens gröna gör trafikprogram

En euro satsad på mera cykling avkastar sju euro för samhället, säger de Gröna. Lokalföreningarna gör ett trafikprogram utmed kusten.

Bättre integrerad järnväg, mera cykelmöjligheter och smartare anslutningstrafik.

Det önskar De Gröna sig i ett program som görs i samarbete mellan lokalföreningarna i Borgå, Lovisa, Kotka och Fredrikshamn.

- Bensinen kostar snart över två euro litern. Folk har snart inte råd att röra sig, säger Joakim Lybeck, obunden grön, men fullmäktiggruppens ordförande i Borgå.

I Borgå önskar De Gröna sig ett mera blifritt centrum, med färre trafikljus. Om kollektivtrafik, cykelvägar och cykelparker byggs ut är det möjligt.

- Cykelparker finns det i Amsterdam och Barcelona, inte för turisterna, utan för dem som bor där, säger Lybeck.

Borgånejdens Grönas ordförande, Michael Perukangas hoppas också att innfartsvägarna kring Borgå skulle få lätttrafikleder.

- Det finns ingå cykelvägar från Kerko, Ebbo eller Hindhår.

I utkastet till plan visar man på uträkningar från huvudstadsregionen som visar att det lönar sig - för varje euro man lagt ner på cykeltrafik kommer sju euro igen i besparingar på hälsokostnader och inbesparad tid.

Okcså barn behöver i tid få cykla tryggt, för att längre fram ta cyklandet som vana, heter det.

Äldre behöver få åka

Allas problem löser inte sig med att cykla. Äldre och sjuka behöver också möjligheter att kunna ta sig fram, säger de två gröna politikerna.

- Många områden nära centrum i Borgå har ingen ordentlig kollektivtrafik, säger Perukangas. Som Östermalm eller Hornhattula.

De Gröna oroar sig också för att östra hälsostationen i Borgå byggs vid sjukhuset, medan stora delar av staden inte har någon direkt förbindelse dit med kollektivtrafik.

- Man kan inte ta sig dit från Huktis utan att byta, eller från Sibbo eller Borgnäs, säger Perukangas.

I synnerhet om kommunreformen inför större kommuner behövs trafik mellan de gamla kommuncentra, säger Lybeck och Perukangas.

En smart och modern beställnings- och anslutningstrafik med minibussar hoppas man också att få.

Trafik och rörlighet vill man överlag att blir en viktigare demokratisk fråga och anser att Borgå borde tillsätta en sklid trafiknämnd.


Samfällt initiativ


I sitt omfattande paper önskar De Gröna sig i snabb takt en lätt spårtrafik vidare från Söderkulla österut.

- När planerna finns för metro till Söderkulla, så borde man planera för en snabbspårväg, säger Lybeck. Det går att göra om man skulle göra det nu. Och det skulle rädda Kungsporten.

Det är den sortens infrastruktur som EU stöder räknar han med. Planerna hade lokalföreningarna i sydöstra Finland hoppats få upp till De Grönas partimöte nästa veckoslut, men den tidsfristen missade man.

Borgånejdens Gröna lägger fram sin adress i huvudbiblioteket i Borgå. Därefter planerar man att lämna in alltsammans som ett modborgarninitiativ till fullmäktige den 29 maj - undertecknat av den gröna lokalföreningen, fullmäktigegruppen och alla enskilda som vill skriva på.

Sex punkter på trafik:

- Promenera, cykla, åk mera kollektivt
- Starta en trafiknämnd
- Snabba på spårtrafik längs kusten, snabbspårväg Söderkulla-Borgå, tåg Hfrs-Fredrikshamn
- Mera anslutningstrafik och -parkering
- Kollektivtrafik för alla folkgrupper
- Anpassa trafiksystemet för storkommuner

(Skriven av Jan-Erik Andelin i Borgåbladet lördag den 18 maj)

Ei kommentteja: