Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

6.5.2013

Rata Helsingistä Haminaan helpottaisi työllisyyttä, taloutta ja ympäristöä

Tulevaisuuden haasteena on saada talous kasvamaan ilman hiilidioksipäästöjen kasvua. Julkisten liikenneinvestointien kannalta tämä tarkoittaa, että raideliikenteeseen on investoitava entistä enemmän. Eurooppa elää kenties pitkän hitaan kasvun kautta jolloin korot ovat matalat ja julkiset investoinnit (jotka eivät ole syömävelkaa) voisivat helpottaa taloutta. Erityisen tärkeä olisi ratayhteys Helsingistä Porvoon kautta Kotkaan ja Haminaan asti.

Raideyhteys voisi vähentää ruuhkia, helpottaa työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamista ja kasvattaa matkailun määrää koko Helsingistä itärajalle ulottuvalla alueella. Tämä matkailun kasvu ei toisi mukanaan auto-onnettomuuksia tai liikennekulttuuritörmäyksiä, vaan kulttuurien kohtaamisia. Toimiva raideliikenne on myös erityisesti työmatka-autoilijoiden etu ruuhkien vähentyessä ja tien turvallisuuden parantuessa.

Ennen kuin Helsinki saa korjattua asuntopolitiikkaansa, pääkaupungin työmarkkinoiden kannalta olisi hyödyllistä, että erityisesti kausityövoima voisi hypätä vaikkapa kotona Kotkassa tai Loviisassa junaan ja palata kotiin nukkumaan yöjunalla.

Porvoon ja sitä ympäröivän seudun kannalta rata tulee olemaan ennemmin tai myöhemmin välttämätön. Kaupunkiin muuttavien runsaasta joukosta suurin osa tulee Helsingistä. Kun iso osa muuttajien työpaikoista ei ainakaan heti muuta perässä, ei vaikuta todennäköiseltä, että pendelöintibussien määrää voidaan jatkuvasti lisätä. Autojen määrää ei yksikään autotie, edes tuleva Helsinki-Kotka-moottoritie vähennä vaan päinvastoin lisää.

Kotkan ja Haminan alueet ovat kärsineet paperitehtaiden lakkauttamisen jälkeen korkeasta työttömyydestä. Talouden dynaamisuus voisi kääntyä toiseen suuntaan uuden raideyhteyden ansiosta. Nopea raideyhteys voisi tuoda Kaakkois-Suomeen matkailijoiden lisäksi uusia korkean osaamisasteen yrityksiä, sillä näiden alojen yrityksille ja työntekijöille hyvät liikenneyhteydet pääkaupunkiin ovat tärkeät. Yhtä hyvin esimerkiksi kulttuurialojen helsinkiläiset työntekijät voisivat kulkea junalla töihin itään.

Rata palvelisi koko itäisen Uudenmaan ja Kymin alueen houkuttelevuutta niin matkailijoiden kuin yritysten silmissä. Toivomme, että ratayhteys toteutetaan valtion ja alueen kuntien yhteistyönä.

Lisäksi on huomioitava, että erityisesti Helsingin nykyisiin joukkoliikennevälineisiin – kuten metroon – olisi hyvät vaihtoyhteydet uudelta junayhteydeltä. Metro ei välttämättä ole teknisesti mahdollinen ratkaisu, mutta vaihtolaiturien sijoittelulla esimerkiksi tulevalla Sipoon Söderkullan metroasemalla voitaisiin matkanteosta tehdä sujuvaa. Ylipäänsä vaihtoyhteyksiä ja syöttöliikennettä pääreiteille erityisesti itäisellä Uudellamaalla pitäisi huomattavasti parantaa.

Michael Perukangas, puheenjohtaja/ordförande, Porvoon Seudun Vihreät/Borgånejdens Gröna
Tuomas Green, Porvoon Seudun Vihreiden varapuheenjohtaja
Katja Andrejev, Haminan Seudun Vihreiden puheenjohtaja
Antti van Wonterghem, Kotkan Seudun Vihreiden hallituksen jäsen
Reeta Rossi, puheenjohtaja/ordförande, Loviisan Seudun Vihreät/Lovisanejdens Gröna

Ei kommentteja: