Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

10.8.2013

Osa-aikaisesti täystyölliseksi

Eilisessä Aftenpostenissa kerrottiin tanskalaisesta 42-vuotiaasta opettajasta, joka 29-vuotiaasta alkaen on vaikean liikenneonnettomuuden jäljiltä ollut osatyökykyisenä pitkään ulkona työmarkkinoilta, kunnes Tanskaan saatiin konsensus osatyökykyisten työnteon kannattavuudesta.

Tanskan mallissa osatyökykyinenkin saa täyttä palkkaa. Jos esimerkiksi työsopimuksen tuntimäärä on 37 ja työntekijä tekee 17 tuntia, erotuksen maksaa valtio palkkatukena.

Vaikka laskelmia mallin kannattavuudesta ei olekaan, uskoisin tässä voittavan kaikkien: tämä opettaja oli ainakin tyytyväinen koululaisten iltapäiväkerhon ohjaajana. Työnantaja saa pätevän ja äärimmäisen motivoituneen työntekijän, ja yhteiskunta säästää toimeentulotuissa, asumistuissa ja byrokratiakuluissa ainakin huomattavan osan palkkatuesta, ja loputkin se säästää työntekijän kohenevan hyvinvoinnin myötä kun osa-aikatyö palauttaa uskon hänen itsekunnioitukseensa. Osa-aikatyö lykkää myös ainakin tämän työntekijän osalta eläköitymistä usealla kymmenellä vuodella.

Ainoa mahdollisesti epäilyttävä tekijä tässä mallissa on se, että joku työnantaja voisi keksiä tavan kiertää palkkauskustannuksia, ulkoistamalla ne valtiolle, saaden kuitenkin ammattitaitoista työvoimaa, joiden työpanosta ulosmittaamalla mahdollisimman tehokkaasti se saisi käytännössä enemmänkin kuin vastinetta rahalle, sillä kuka on nähnyt sellaista työntekijää esimerkiksi julkisen hallinnon virastoissa, joka käyttäisi työaikansa 100% tehokkaasti?

Niin, vielä siitä tämän mallin kannattavuudesta. Ainoa tapa tietenkin saada tietoa tästä olisi tutkimus täydentämään Tanskan mallista saatuja kokemuksia. Tässä tutkimuksessa verrattaisiin pilottiryhmän työllistymiskaarta seurantajaksolla vastaavankokoiseen, yhtä koulutettuun ja samanikäiseen ryhmään samantyyppisellä työssäkäyntialueella toisiinsa, ja seurantajakson loputtua suoritettaisiin yksi laskutoimitus: palkkatuetun ryhmän palkkatukiin kuluneesta summasta vähennettäisiin toisen ryhmän työttömyyskorvauksiin, toimeentulotukiin, asumistukiin ja työttömyyseläkkeisiin kulunut summa sekä byrokraattisiin käsittelyaikoihin kulunut työaika.

Kokoomus sanoo, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Väittäisin, että työ on parasta kuntouttavaa työtoimintaa. Tanskan malli säästäisi myös kuntouttavan työtoiminnan kuluista.

Ei kommentteja: