Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

28.6.2011

Seksistiset lastentarhanhoitajat sukupuolineutraalissa päiväkodissa

Ruotsissa avataan sukupuolineutraali päiväkoti, jossa pyritään tietoisesti eroon sukupuolittavista käytännöistä. Tämä tarkoittanee sitä, että tytöille annetaan leikkiaseet ja pojille nuket käteen, tytöt saavat oikeuden pukeutua tylsästi ja poikien valikoimaan lisätään hörselöt ja muut röyhelöt.

No, leikki sikseen. Aloitteen idea on hyvä ja kaikin puolin kannatettava. Aloitteessa on erinomaista, että lapsille esitetään opetuksessa jo esiopetuksesta alkaen, että maailma on moniulotteinen: siellä on eri näköisiä ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla ja lähtemällä siitä, että sukupuoli ei saisi olla rajoite.

Ruotsissa aiotaan sukupuoliroolit purkaa siten, että siellä lanseerataan sukupuolineutraali persoonaprononimi hen. Sillä voidaankin korvata täten sekä toisen kotimaisen han ja hon että hän, ja hen voikin olla silta kotimaisten kielten välillä, mahdollistaen lapsiryhmien yhdistämisen... no, leikki taaskin sikseen. Lisäksi lapsia tullaan kutsumaan ystäviksi.

Kieli tietenkin suuntaa ajattelua ja olen sikäli vahvan käsiterealistisen koulukunnan puheaktimies, että ymmärrän kielen suuntaavan myös toimintaa, koska toiminta yleensä on motivoitua, ja motiivit perustuvat tulkintoihin. Miten lapsia aiotaan sitten kutsua näissä päiväkodeissa? Sinä siilitukkainen, krokotiilipaitainen ja silmälasipäinen ystävä kolmas seinästä oikealta päin katsoen? Nimet pitänee lakkauttaa, koska nekin yleensä designoivat jommankumman sukupuolen. Tästä lähtien lapsille annettakoon siis vain sellaisia nimiä kuin Rauni, Vieno ja Kakka-Jakkara ja 3456.

Pahaa pelkään vain, että jos päiväkoti aikoo toimia ulkomaailman suhteen edelläkävijänä ja ei-sukupuolittamisen koelaboratoriona, päiväkodit eivät itse ole tähän valmiit. Eivät ole kätilöt ja neuvolatkaan. Ulkomaailmasta en tässä puhu mitään.

Odottaessani isäksi tulemista ensimmäistä kertaa, kokemukseni kätilöistä, päiväkotihenkilökunnasta ja neuvolatädeistä antaa ymmärtää, että tämä maailman muuttaminen törmää asenteelliseen muuriin jo portinvartijavaiheessaan. Aloille nimittäin hakeutuu määritelmän mukaan yliedustetusti ihmisiä (lue=naisia), joiden maailmankuva on perinteinen, mukaanlukien sukupuoliroolit. Isien olemassaolo näyttää paljolti perustuvan kuulopuheisiin, ja heidän roolinsa rajoittuvan roudariin. Eivät kelpaa edes marginaaliin, ja välimerkkejäkään eivät taida tarvita kun olisi silkka ihme, jos osaavat edes puhua.

Sukupuoli ainakin kulttuurisena käsitteenä sietääkin tulla ravistelluksi. Ainakin on ihan selvää, että sukupuoli ei palaudu lisääntymiseen ja perherooleihin ja silloin on hyvin hankalaa nähdä sillä mitään yhteyttä myöskään siihen oikeudellis-juridiseen muotoon, millä perhemuoto tavataan meillä Suomessa järjestää. Jos isällä ei ole kasvattamisessa juuri mitään virkaa, on mahdoton perustella, miksi sillä olisi yhtään mitään väliä, onko isänä täti vai toinen setä, jos lapsen syntymän ja varhaiskasvatuksen ammattihenkilöstö, joiden kautta lähes jokainen lapsi kulkee, näyttää pitävän lapsien odotusta, synnytystä ja kasvatusta äitien yksinoikeutena.

Tästä seuraa myös se, että on ihan mahdotonta perustella, miksi avioliitto ja heteroseksuaalinen ydinperhe näyttävät olevan synonyymejä. Jos ei isällä ole mitään mitään virkaa, mitä sillä on väliä, kuka tyhjäntoimittajan virkaa toimittaa? Aloitettakoon sukupuolijärjestelmän purkaminen siis avioliittolainsäädännöstä.

22.6.2011

Toimihenkilöyden epäjäljillä

Olen elämänkokemuksen lisääntyessä oppinut yhä paremmin tunnustamaan oman rajallisuuteni jopa siinä määrin, että tyhmien tai ainakin hämmästyttävien kysymyksien esittämisestä on tullut uskontoni. Kroonisena ulkopuolisena olen oppinut myös puhaltamaan kielipelit poikki jos en niitä osaa pelata. Toinen mahdollisuus tietenkin on, että vaihteleva elämänhistoriani ja lukemani vaihteleva kirjallisuus on sekoittanut todellisuudentajuni.

Olen aika ajoin elämässäni törmännyt sellaiseen olentoon ja/tai käsitteeseen kuin ”toimihenkilö”. Sekä julkisella, nk. kolmannella että yksityisellä sektorilla – tosin käytännössä lumeyrittäjänä – työskennelleenä entisen siivoojan, opettajan, jakajan, markkinatutkimushaastattelijan, tutkijan, virkamiehen, projektien vetäjän, keittiöapulaisen, puistotyöntekijän ja näennäiskonsultin elämänkokemuksella en ymmärrä, mitä se tarkoittaa, enkä edes tiedä, onko toimihenkilöys kulkenut huomaamatta lävitseni. Ja kun en ymmärrä termin olemusta, en sitä käytä.
Minulle tulevat käsitteestä ensimmäiseksi mieleen pankkitoimihenkilö ja sitten yleisurheilun kenttälajien mittamies. Tiedä häntä, onko niillä jotakin yhteistä. Se, että molemmat ovat tekemisissä numeroiden tai ylipäätään abstraktioiden kanssa?

Olen tiedonhaun ammattilainen, mutta mikä vielä tärkeämpää, teen sitä silkasta ilosta. KVG. Tarkistin asian googlesta, ja kolme ensimmäistä hakutulosta eivät ainakaan yhtään selvittäneet asiaa. Niiden perusteella suurinta yhteistä nimittäjää on turha hakea, sillä pienintäkään ei löydy. Ehkä toimihenkilöys määrittyykin negaation kautta, jos vaan tietäisi, mikä on se pienin erottava tekijä.

Näyttäisi, että toimihenkilöydessä kyse on statuksenmäärittelyn tavasta, ja käsitteen sisällön joko ymmärtää intuitiivisesti, tai sitten jokainen ymmärtää sen eri tavoin, riippuen alasta ja sektorista. Ilmeiseksi myös on käynyt, että toimihenkilö kuvaa enemmän määrittelijänsä tapaa käsitteellistää työ kuin työn sisältöä tai edes ulkoisia puitteita suorittaa työ rituaalina.

Toimihenkilöunionin sivultakaan ei tule apua. Siellä puhutaan erityisasiantuntijoista, joita ovat esimerkiksi siivoojat, logistiikan asiantuntijat (mikä varmaan tarkoittaa trukkikuskeja), asentajat ja kassat. Kiitos yhteiskunnan läpiammattikorkeakouluistumisen, kaikki ovat erityisasiantuntijoita, jos eivät minkään muun niin oman työnsä kehittämisen. Ehkä omaa työtään kehittävä ja itseohjautuva siistijä on toimihenkilö kun taas lattiaa edestakaisin moppaava siivooja on ei-toimihenkilö, ja toimihenkilön hänestä tekee hänelle annettu edes näennäinen mahdollisuus määritellä oman työntekemisensä ehdot ja eksistentiaalinen statuksensa ihan itse. Toimihenkilöys ei kuitenkaan näytä liittyvän mitenkään työn haastavuuteen, siistiyteen tai itsenäisyyteen. Se ylentää näennäisesti entisen duunarin, antaen hänelle mahdollisuuden käsitteelliseen määrittelyyn ja oman työn abstrahointiin.

Yritän kuitenkin kunnon sosiologin tavoin ottaa pakenevien hiusten halkomisyrityksen vakavasti. Kun minulle lapsesta asti on hoettu, että Suomi lisääntyvässä määrin on palveluyhteiskunta, niin epäilen, että toimihenkilö on jokseenkin sama kuin nykyhetken ja oman lapsuuteni palveluelinkeinoissa työskentelevien erotus. Se, että en tiedä, mitä ne kaikki oikeasti tekevät, on oma eksistentiaalinen heikkouteni.

Wikipedian mukaan ”toimihenkilö on yleisnimitys yksityisessä liikkeessä tai yrityksen palveluksessa olevasta työntekijästä. Toimihenkilö on työntekijä, johon työnantaja soveltaa toimihenkilöiden työehtosopimusta. Toimihenkilöstä ja virkamiehistä käytettiin aikaisemmin nimitystä henkisen työn tekijä. Toimihenkilön palkka maksetaan yleensä kuukausittain tai puolikuukausittain, erotuksena esimerkiksi tuntipalkkaisista työntekijöistä. Yrityksen työntekijöistä osa tai kaikki voivat olla toimihenkilöitä.”

Eipä tästäkään ole apua. Ovatko kaikki ja vain yksityisessä yrityksessä työskentelevät toimihenkilöitä? Siis myös mäkin kassa? Jos toimihenkilöys määritellään työehtosopimuksen perusteella, silloin muna tulee ilman kanaa. Ja jos toimihenkilöistä käytettiin ennen nimitystä henkisen työn tekijä, niin taitaa nyt olla aika paljon sellaisia töitä, jotka eivät oikeastaan ole oikein henkistä eikä ruumiillista, kaikki kunnia Citymarkettien kassoille ja mäkin myyjille. Se, että yrityksen työntekijöistä kaikkia kutsutaan työntekijöiksi, muistuttaa sitä nykyään paljon hellittyä ajatusta, että nyt kaikkien tulisi olla yrittäjiä, esimerkiksi toiminiminä yhden ison, turvallisen sateenvarjon alla. Iso veli teettää ja valvoo, ja maksaa jos jaksaa. Kun kaikista tulee yrittäjiä, samalla yhteiskunta ulkoistaa eläkkeet ja lomat yrittäjäkansalaisille itselleen.

Wikipediassa määrittelyn hankaluus tunnustetaan. ”Toimihenkilön määrittely ei ole yksiselitteinen. Tutkija Kimmo Kevätsalon mukaan toimihenkilöiden tunnusmerkeiksi voidaan lukea ainakin, että:
• toimihenkilöt eroavat työväestä (työntekijöistä),
• toimihenkilöillä on eri suhde yrityksen sisäiseen informaatioon verrattuna työntekijöihin tai suorittavaan työntekijäportaaseen,
• toimihenkilöillä on yhteisiä etuja suhteessa työnantajaan,
• ei selvästi määriteltävää yhteiskunnallista luokka-asemaa,
• on tilastollinen käsite,
• on nimikkeellinen määritelmä, ei enää puhtaasti työn sisältöön liittyvä (alempi toimihenkilö, toimihenkilö, ylempi toimihenkilö, tekninen toimihenkilö, konttoritoimihenkilö, pankkitoimihenkilö jne.),
• on ay-järjestöpoliittinen määrittely: eri toimihenkilöryhmät ovat järjestäytyneet eri liittoihin ja eri keskusjärjestöihin (yksityisellä sektorilla STTK- ja Akavalaisiin –liittoihin erotuksena työntekijöiden SAK:laisista liitoista).
• toimihenkilöillä on erilainen järjestöhistoria verrattuna työntekijöihin,
• aikaisemmin ollut koulutuksellisesti erottava tekijä: työntekijöillä on alemman keskiasteen koulutus, esimerkiksi asentaja, mekaanikko, keittäjä jne. erotuksena toimihenkilöistä, joilla on keskiasteen, ylemmän keskiasteen tai korkea-asteen koulutus, esimerkiksi sairaanhoitaja, teknikko, insinööri, maisteri jne.
• toimihenkilö saattaa olla esimiesasemassa suhteessa työntekijöihin tai toisiin toimihenkilöihin.”


Tässä on aika monessa kohdassa tunnustettu sellainenkin mahdollisuus, että toimihenkilöys ”saattaa” enemmän kuin ”on”, ja että se nykyisin saattaa jotakin joko enemmän, vähemmän tai osittain eri tavalla kuin aikaisemmin. Tai samalla tavalla. Jos määrittely palautuu liiton jäsenyyteen tai jonkin säännön soveltamisen alaiseksi olemiseen, silloinhan samalla logiikalla esimerkiksi kristityksikin kelpaisi kuka tahansa kirkkoon kuuluva henkilö riippumatta siitä, toimiiko ja ajatteleeko tämä kuten kristitty.

Ehkä toimihenkilöt ovat henkilöitä, jotka tuottavat lisäarvoa, en tiedä. Jos he ovat sellaisia henkilöitä, jotka määrittävät uusia asioita palvelutuotteiksi, he ovat varmaankin tärkeitä. Mutta lisää ymmärrystä toimihenkilöys olemassaolollisena kategoriana ei ainakaan tuota. Julistan toimihenkilön määrittelykilpailun avatuksi. Yrittäköön osallistua ken jaksaa.

21.6.2011

Erään kirjeen tarina

Posti ei ole enää entisensä. Kun sen ydintehtävä saattoi aiemmin olla lähettää kirjeitä ja paketteja, Vennamon Pekan ajoista sen ydintehtävä on ollut kehittää sen ydintehtävän prosessikuvauksen toimintajärjestelmiä. No, muuttunut olen minäkin. Ainakin muuttanut. Olen 40 vuodessa asunut 20 eri osoitteessa ja muuttanut 21 kertaa, joista viimeiset 2 kertaa noin 5,5 viikon sisällä, mistä ajasta uuden, tai siis uusien, osoitteiden voimaantulo vienee noin 20 prosenttia. Voi olla, että postin on vaikea pysyä perässä, siis minun. Ei minun ole.

Kun siirsin oman fyysisen tomumajani Helsingistä c/o-tyyppiseen osoitteeseen Porvooseen, täydellistin tämän toimenpiteen vielä tekemällä netissä sekä posti- että henkikirjoituksen osoitteenmuutoksen. Tässä paikassa ehdin asua noin 5,5 viikkoa muutettuani sitten sieltä ihan oikeasti sellaiseen osoitteeseen, jossa tulisin asumaan ihan oikeasti. Sellaiseen, jossa ovessani lukee nimi, minun nimeni, ja jossa tulisi myös sijaitsemaan maallinen tavaraimistoni.

On tietenkin mahdollista, että kun ihmisen nimi on Michael Perukangas ja jos joko vuokranantajan edushenkilö tai postinjakaja tai -lajittelija on lukihäiriöinen, että jossakin vaiheessa logistiikkaketjua rikki on mennyt puhelin. En halua kuitenkaan lähtökohtaisesti uskoa pahaa lähimmäisistä, ja vapautankin heidät täten vastuusta. Olisi kuitenkin kiintoisaa saada Postin - köh, Itellako se oli? - meriselvitys siitä, mikä on ollut posti- ja henkikirjoitusosoitteeni maanantaina 13.-tiistaina 14.6 välisenä aikana, jolloin maksuton edelleenlähettämispalvelu osoitteesta 1 ei enää kääntänyt postia - vai onko se itellaa?? - osoitteeseen kaksi, puhumattakaan siitä, että se olisi kääntänyt postin osoitteesta kaksi uuteen osoitteeseeni kolme. Vai oliko se vanhasta osoitteesta yksi uusimpaan osoitteeseen kolme? Oliko minulla mitään henki- tai postiosoitetta noina kahtena päivänä? Miten ihminen ei voi olla olemassa kahteen päivään? Posti???

Päätinkin luottaa enemmän siihen että minä poljen paremmin kuin kusti, ja tilasin uuden vastaavansisältöisen kirjeen ensimmäiseen osoitteeseeni, siihen, josta vielä tulin hakemaan tavaroitani viimeisimpään osoitteeseeni. Ja olihan se siellä. Ihmisiin voi ehkä luottaa, mutta voiko postiin?

Vastaan tähän itse ennen kuin kukaan itello ehtii koitella soitella. Ei voi. Tiedän c/o-osoitteeni varsinaiselta haltijalta, että ainakin tuohon sangen lyhytaikaiseksi jääneeseen c/o-osoitteeseen jaettiin toisinaan postia ihan miten sattuu. Ainakin sinne tuli toisten ihmisten posteja. Mistä voi päätellä, että sinne kuuluvat postit jaettiin jonnekin toisaalle. Tai sitten ei.

Postiin ei saa palkata mihinkään tehtäviin ihmisiä, jotka eivät osaa lukea ihmisten osoitteita tai nimiä oikein. Postin pääsyvaatimuksiin tulee lisätä nimien lukeminen ja oikeinkirjoitus ulkomuistista, kirjoittamalla luetun perusteella ja sanelusta.

17.6.2011

Sense of Placelessness

Kun brittiläinen arkkitehtuurikriitikko Jonathan Glancey arvosteli Helsinkiä siitä, että täällä kaupunkisuunnittelupäättäjät ja virkamiehet näemmä ovat tehneet kaikkensa Helsingin hengen hukkaamiseksi, hän oli lukenut Relphinsä hyvin.

Käsite "paikan henki" on kaupunkitutkimuksessa peräisin Edward Relphin kirjasta Place and Placenessness, ja Relph oli kaupunkia rakastavan romantikon tapaan huolestunut siitä, että kaupungit muuttuvat yhä enemmän toistensa kaltaisiksi. Niistä tulee läpikulkukeravia.

Glancey sanoi rakastavansa Helsinkiä, sen valoisia öitä, Itämerta ja jugendarkkitehtuuria. Hän ei ollut suinkaan huolissaan siitä, että Engel loi Helsingistä Pikku-Pietarin vaan siitä, että tämän päivän kaupunkisuunnittelijat tekevät kaikkensa tehdäkseen siitä ei-missäänbyn.

Relphin mielestä nykyaikaista kaupunkisuunnittelua (kirja on peräisin 70-luvulta) leimaa kaupungin alistaminen infrastruktuurille ja markkinalogiikan tasapäistämiselle. Lentokentät, parkkipaikat, moottoritiet liittymineen, drive in -grillit ja automarketit ovat kaikkialla hyvin samanlaisia paikkoja. Tai siis oikeastaan ne eivät ne ole paikkoja vaan välitiloja paikkojen välissä, epäpaikkoja.

Kaupunkisuunnittelupoliitikoilta ja virkamiehiltä tulee vaatia kaupunkiympäristömme - myös rakennetun ympäristön - rakastamista. Kauppakeskuksien suunnittelemiseen on asetettava esteettiset laatuvaatimukset edes siinä vähässä määrin kuin Glanceyn vieroksumille uusille kaupunginosille. Nyt Itäkeskus, Sello, Iso Omena ja kaikki maailman portit ovat kuin kuokkavieraina kaupunkien kylkiin rantautuneita valaita. Niiden missiona olisi kuulemma tarjota paikka - tai paikattomuus - yksityisen tarjonnan moninaisuudelle. Ja löytyyhän niistä, aina samat Macit, Rossot ja Anttilat, joilla ei ole mitään tekemistä sen koommin yksityisyritteliäisyyden tai tarjonnan moninaisuudenkaan kanssa, vaikka jotkut niistä onkin naamioitu sympaattisesti franchising-yrityksiksi. Nämä epäpaikat sitäpaitsi tappavat varsinaiset paikat, kovertaen ontoiksi oikeasti yksityisistä palveluista ne kylät ja kaupunginosat, joiden syöpäläisiksi ne on istutettu.

Erityinen paikattomuuden ja epäleimaisuuden problematiikka liittyy pakettitaloihin. Sellaisia ei saisi rakentaa yhtään kaupunkiin, ainakaan pääkaupunkiseudulle. Näistä messukylistä tulee mieleen 70-luvun venäläinen suosikkielokuva, jossa mies uutenavuotena lähti - alkoholi tosin selittää ensimmäisen erehdyksen - väärän kaupungin samannimisen kadun samannäköisen talon identtisen mutta väärän oven taakse, väärään kotiin, jossa häntä odotti väärä mutta muuten sopivalta vaikuttanut nainen.

Rakastan kaupunkiani ja kaupunkia ylipäätään, ja toivon että julkisivulautakunnat ja Museovirasto ryhdistäytyvät. Lisäksi edellytän kaupunkisuunnittelupoliitikoilta, että he vaativat virkamiesten kunnioittavan kaupunkiympäristöä, ja virkamiehiltä vaadin, että he tilaavat arkkitehdeiltä vain suunnittelua, joka kunnioittaa kaupungin esteettistä, sosiaalista, kulttuurista ja luonnonympäristöä.

16.6.2011

Proj.suunn.evp., (eläk.)

Olen ollut koko elämäni postmoderni vaihetyöntekijä. Kun teollisen aikakauden modernilla vaihetyöntekijällä vaihettaisuus viittaa yhden työnkuvan vaiheittaisuuteen, jälkiteollisella vaihetyöntekijällä vaiheittaisuus viittaa koko elämään: yksi ammatti seuraa toinen toistaan.

Kerran Toyotan insinööri, aina Toyotan insinööri, kehdosta tehtaan ja golfklubin kautta hautakiveen. Nyt vaihetyöntekijän on pakko ottaa kantaa ammattiin ainoastaan jouduttaessa vaiheiden väliin. Kun vaihetöissä pärjää vallan mainiosti ilman ammatti-identiteettiä, aina ilmoittautuessa niiden välivaiheessa molliin omaan olemiseen on pakko ottaa jonkinlainen kanta. Minullakin taitaa lukea tiedoissani koulutussuunnittelija; siitä työstä on noin 10 vuotta ja vähintään 10 työtä.

On vaihetyöntekijällä itse asiassa ammatti. Riippumatta työtehtävien sisällöstä ja substanssista, projekti eri liitteillä käy ammatista. Projektityö muokkaa ihmisen identiteettiä siten, että elämään oppii suhtautumaan prosessina, matkana, joka koostuu projekteista.

Yksityisen sektorin toimintakulttuuri ja terminologia ovat vähän kerrassaan vallanneet alaa myös voittoa tavoittelemattomilla sektoreilla. En tiedä, oliko kana ennen munaa, mutta minä olen tottunut luulemaan että projektipäällikkö on henkilö, joka vastaa yhden projektin johtamisesta ja raportoinnista, ja työn loppuessa loppuu myös hän. Tämä eroksi projektisuunnittelijaan, jonka loppuessa loppuvat myös projektit.

Ei se kuitenkaan taida olla ihan näin. Sain juuri elävän todistuksen siitä, että projektien loppuminen ei tarkoita välttämättä projektien loppumista. Ainakaan se ei tarkoita projektisuunnittelijan loppua. Kertoneeko eläkkeellesiirtymisiän pitenemisestä vai jälkiteollistumisprojektin keskeneräisyydestä se, että 75-vuotias voi olla projektisuunnittelija?

15.6.2011

Hämähäkkimiehen laulu

Hämä-hämä-häkki
kiipes uudelleen
Tuli sade rankka
Hämähäkkimies
Aurinko armas
kuivas satehen
Hämä-hämä-häkki
kiipes langalle.

14.6.2011

Uhrataanko keikkatyöläiset talouskasvulle?

Voima-lehden syväkurkkumuistiossa hallitusneuvotteluista paljastetaan, että käynnissä olevat hallitusneuvottelut salataan hyvällä syyllä. Kun ennen vaaleja kaikki puolueet pitivät harmaata taloutta julkista talouttamme epäoikeudenmukaisesti rasittavana epäkohtana, nyt jäljelle jääneestä sixpackista ainakin Kokoomus ja RKP olisivat valmiita rajoittamaan eräitä harmaan talouden torjuntakeinoja.

Muistion - jota syytetyt Kokoomus ja RKP eivät suostu kommentoimaan - mukaan esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrityksien viranomaisvalvontaa ei voi kiristää. Tämä mahdollistaa jatkossakin työn teettämisen alle kaikkien taksojen ja veronkierron; jos Voiman muistioon on uskominen, myöskään alihankkijoiden valvontaan ei suunnitella mitään tiukennuksia. Se voisi kenties paljastaa suomalaisten yrittäjien kannalta hankalia ihmisoikeus- tai ympäristöloukkauksia niiden alihankkijoilla.

Jos kerran ollaan julkisen talouden kestävyysvajeesta huolissaan, ei sitä näin korjata. Puhumattakaan siitä inhimillisestä kestävyysvajeesta, joka seuraa siitä, että nyt ainoat joiden harteille vastuu harmaasta taloudesta sälytetään, ovat työntekijät, jotka ovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti heikossa hapessa olevia keikka- ja vuokratyöntekijöitä.

Voiman Fifi-verkkolehden muistion voi lukea klikkaamalla otsikkoa.

6.6.2011

Transfer window, summer 2011/Kesän 2011 siirtoikkuna

I will closely keep my eyes on the ins and outs of the major football leagues. Watch this space and keep yourself updated!

Reto Ziegler: Sampdoria -> Juventus
Andrea Pirlo: AC Milan -> Juventus
Nuri Sahin: Borussia Dortmund -> Real Madrid
Johan Elmander: Bolton -> Galatasaray
Martin Caceres: Barcelona -> Sevilla (loan permanent)
Piotr Trochowski: HSV - Sevilla
Manu: Getafe -> Sevilla
Michael Mancienne: Chelsea (on loan at Wolverhampton) -> HSV
James Vaughan: Everton -> Norwich
Ruud van Nistelrooij: HSV (released) -> Malaga
Hamit Altintop: Bayern München -> Real Madrid
Rafinha: Genoa -> Bayern München
Nils Petersen: Energie Cottbus -> Bayern München
Manuel Neuer: Schalke -> Bayern München
Brad Friedel: Aston Villa -> Tottenham
Jacopo Sala: Chelsea -> HSV
Gareth McAuley: Ipswich -> West Bromwich
Billy Jones: Preston -> West Bromwich
Didier Zokora: Sevilla -> Trabzonspor
Steve Morison: Millwall -> Norwich
Fabio Borini: Chelsea (on loan at Swansea) -> Parma
Jamie O'Hara: Tottenham -> Wolverhampton
Miroslav Klose: Bayern München -> released -> Lazio
Christian Fuchs: Bochum (on loan at Mainz) -> Schalke
Danny Graham: Watford -> Swansea
Ben Eden Basat (free agent) -> Brest
Jhon Culma: Maccabi Haifa -> Brest
Lionel Cappone: Lorient -> Brest
Yohan Cabaye: Lille -> Newcastle
Jordan Henderson: Sunderland -> Liverpool
Carl Jenkinson: Charlton -> Arsenal
Kevin Gameiro: Lorient -> PSG
Phil Jones: Blackburn -> Manchester United
Balazs Dzsudzsak: PSV -> Anzhi Makhachkala
Abdoulaye Faye: Stoke -> West Ham
Mehdi Taouil: free agent (Kilmarnock) -> Hearts
Benoit Costil: free agent (Sedan) -> Rennes
Dani Parejo: Getafe -> Valencia
Miguel Angel Moya: Valencia -> Getafe
Mostapha El Kabir: Mjällby -> Cagliari
Ronny Rodelin: Nantes -> Lille
Adil Rami: Lille -> Valencia
Daniel Batz: Nürnberg -> Freiburg
Mehdi Mostefa: Nimes -> Ajaccio
Lerin Duarte: Sparta Rotterdam -> Heracles Almelo
Mauro Cetto: Toulouse -> Palermo
Joris Mathijsen: HSV -> Malaga
Kevin Nolan: Newcastle -> West Ham
Michele pacienza: Napoli -> West Ham
Christian Grindheim: Heerenveen -> FC Copenhagen
Bebe: Manchester United -> Besiktas (loan)
William Kvist: FC Copenhagen -> VfB Stuttgart
Fernando: Girondines de Bordeaux -> Al Shahab
Garry O'Connor: Barnsley - > Hibernian
Andreas Granqvist: Groningen -> Genoa
Mateusz Klich: Cracovia -> Wolfsburg
Garra Dembele: Levski Sofia -> Freiburg
Senad Lulic: Young Boys -> Lazio
Victor Obinna: West Ham -> Lokomotiv Moscow
Christian Pander: Schalke -> Hannover
Gary Harkins: Dundee -> Kilmarnock
Rasmus Lindgren: Ajax -> Red Bull Salzburg
Jamie O'Hara: Tottenham (on loan at Wolves) -> Wolverhampton
Manuel da Costa: West Ham -> Lokomotiv Moscow
Sylvain Marveaux: Rennes -> Newcastle
Jeremy Toulalan: Olympique Lyonnais -> Malaga
Richie de Laet: Manchester United -> Norwich (loan)
Dorus de Vries: Swansea -> Wolverhampton
Sebastian Larsson: Birmingham -> Sunderland
Keiren Westwood: Coventry -> Sunderland
Hector Moreno: AZ Alkmaar -> Espanyol
Alessandro Matri: Cagliari -> Juventus (loan made permanent)
Pepe, Motta: Udinese -> Juventus (loan made permanent)
Fabio Quagliarella: Napoli -> Juventus (loan made permanent)
Sebastian Giovinco: Juventus -> Parma (loan made permanent)
Logan Bailly: Borussia Mönchengladbach -> Neuchatel Xamax (loan)
Oscar Trejo: Real Mallorca -> Sporting Gijon
DaMarcus Beasley: Hannover -> Puebla
Ashley Young: Aston Villa -> Manchester United
Raphael Varane: Lens -> Real Madrid
Domenico Criscito: Genoa -> Zenit St. Petersburg
Lukman Haruna: AS Monaco -> Dynamo Kiev
Ianis Zicu: FC Timisoara -> CSKA Sofia
Silvio: Braga -> Atletico Madrid
Takashi Usami: Gamba Osaka -> Bayern München
Joaquin: Valencia -> Malaga
Sergio Sanchez: Sevilla -> Malaga
Diego Buonanotte: River Plate -> Malaga
Nacho Monreal: Osasuna -> Malaga
Tomas Ujfalusi: Atletico Madrid -> Galatasaray
Alberto Paloschi: Genoa -> AC Milan
Julian Baumgartlinger: Austria Vienna -> Mainz
Jefferson Montero, Javier Matilla: Villarreal -> Real Betis
Dimitri Payet: St. Etienne - > Lille
Oguchi Onyewu: AC Milan (loaned to Twente) -> Sporting Lissabon
Adrian Mutu: Fiorentina -> Cesena
Marko Basa: Lokomotiv Moscow -> Lille
Marco Donadel: Fiorentina -> Napoli
Juan Rodriquez: Deportivo la Coruna -> Getafe
Nicolas Maurice-Belay: free agent -> Girondines de Bordeaux
Florent Sinama-Pongolle: Sporting Lissabon -> St-Etienne (loan)
David de Gea: Atletico Madrid -> Manchester United
Marvin Pourie: Schalke -> Silkeborg
Cristian Riveros: Sunderland -> Kayserispor
Anthony Pilkington: Huddersfield -> Norwich
Stefan Savic: Partizan Belgrad -> Manchester City
Juanma Ortiz: Almeria -> Glasgow Rangers
Demy de Zeeuw: Ajax -> Spartak Moscow
Gael Clichy: Arsenal -> Manchester City
Fabio Coentrao: Benfica -> Real Madrid
Pablo Piatti: Almeria -> Valencia
Ricardo Alvarez: Velez Sarsfeld -> Inter Milan
Federico Marchetti: Cagliari -> Lazio
Lorik Cana: Galatasaray - > Lazio
Jonathan Mensah: free -> Evian
Jose Moreira: Benfica -> Swansea
David Vaughan: Blackpool -> Sunderland
Charlie Adam: Blackpool -> Liverpool
Brown Ideye: Sochaux -> Dynamo Kiev
John O'Shea: Manchester United -> Sunderland
Marlon Harewood: Blackpool (released) -> Shenzhen Phoenix
Kevin Phillips: Birmingham -> Blackpool
Lee Bowyer: Birmingham -> Ipswich
Victor Wanyama: Germinal Beercshot -> Glasgow Celtic
Gianni Zuiberloon: West Bromwich -> Real Mallorca
Wellington: Arsenal -> Levante (loan)
Ze Roberto: HSV -> Al-Ghafara
Connor Wickham: Ipswich -> Sunderland
Takayuki Morimoto: Catania -> Novara
Greg Halford. Wolverhampton -> Portsmouth
Cristian Ceballos: Barcelona -> Tottenham
Csaba Somogyi: free agent -> Fulham
Gökhan Inler: Udinese -> Napoli
Gervinho: Lille -> Arsenal
Jonathan Woodgate: Tottenham -> Stoke
Ignacio Varela: Defensor Sporting -> Palermo
Erik Lamela: River Plate -> AS Roma
Jose Angel: Sporting Gijon -> AS Roma
Loic Nego: Nantes -> AS Roma
Bojan Krkic: Barcelona -> AS Roma
Guillermo Ochoa: Ajaccio
Kris Boyd: Middlesbrough -> Eskisehispor
Eric Odhiambo: Partick Thistle -> Denizlispor
Wes Brown: Manchester United -> Sunderland
Valeri Bojnov: Parma -> Sporting Lissabon
Daisuke Matsui: Grenoble -> Dijon
Younousse Sankhare: PSG -> Dijon
Cheikh Diarra: Stade Malien de Bamako -> Rennes
Ibrahima Balde: Atletico Madrid -> Osasuna
Dominik Schmidt: Werder Bremen -> Eintracht Frankfurt
Djibril Cisse: Panathinaikos -> Lazio
Didier Digard: Middlesbrough -> Nice
Adil Ramzi: Al-Wakrah -> Roda Kerkrade
Marcus Nilsson: Helsingborg -> Utrecht
Miguel Angel Britos: Bologna -> Napoli
Jay Bothroyd: free agent -> QPR
Roger Johnson: Birmingham -> Wolverhampton
Santi Kolk: Union Berlin -> NAC Breda (loan)
Milano Koenders: AZ Alkmaar -> NAC Breda (loan)
Mario Santana: Fiorentina -> Napoli
John Arne Riise: AS Roma -> Fulham
Paul Konchesky: Liverpool -> Leicester
Kieron Dyer: West Ham -> QPR
Axel Witsel: Standard Liege -> Benfica
Stefano Lucchini: Sampdoria -> Atalanta
Javier Rodriquez: PSV -> Vfb Stuttgart
Stewart Downing: Aston Villa -> Liverpool
Jonathan: Santos -> Inter Milan
Per Ciljan Skjelbred: Rosenborg -> HSV
Alexander Doni: AS Roma -> Liverpool
Ezequiel Garay: Real Madrid -> Benfica
Joel Campbell: Deportivo Saprissa -> Arsenal
Fernando Cavenaghi: Girondines de Bordeaux -> River Plate
Henrique: Barcelona -> Palmeiras (loan)
Eduardo: Genoa -> Benfica
Stephan El Shaaraqy: Genoa -> AC Milan
Malik Fathi: Spartak Moscow -> Mainz
Jerome Boateng: Manchester City -> Bayern München
Shay Given: Manchester City -> Aston Villa
Jose Angel: Sporting Gijon -> AS Roma
Eidur Gudjohnse: Tottenham (on loan at Stoke) -> AEK Athens
Chris Mavinga: Liverpool -> Rennes
Ben Hutchinson: Glasgow Celtic -> Kilmarnock
Robert Acquafresca: Genoa -> Bologna (on loan)
Danilo Luiz da Silva: Santos -> Porto
Zoltan Gera: Fulham -> West Bromwich
Marcel Gecov: Slovan Liberec -> Fulham
Denilson: Arsenal -> Sao Paolo (loan)
Jo: Manchester City -> Internacional
Jozy Altidore: Villarreal -> AZ Alkmaar
Juhani Ojala: HJK -> Young Boys Bern
Fernando Muslera: Lazio -> Galatasaray
Alexander Gerndt: Helsingborg -> Utrecht
Yuki Otsu: Kashiwa Reysol -> Borussia Mönchengladbach
Sokratis Papasthatopoulos: Genoa -> Werder Bremen (loan)
Joan Capdevila: Villarreal -> Benfica
Alexis Sanchez: Udinese -> Barcelona
Lee Wallace: Hearts -> Glasgow Rangers
Barry Ferguson: Birmingham -> Blackpool
Kyle Naughton: Tottenham -> Norwich (loan)
Alejandro Bedoya: Örebro -> Glasgow Rangers
Matthew Taylor: Bolton -> West Ham
Freddy Drogba: Le Mans -> Dijon
Mitja Resek: Maribor -> Heerenveen (loan)
Felipe Melo: Juventus -> Galatasaray (loan)
Oriol Romeu: Barcelona -> Chelsea
Gabriel Heinze: Olympique Marseille -> AS Roma
Arturo Vidal: Bayer Leverkusen -> Juventus
David Suazo: free (Inter Milan) -> Cagliari
Marco Russ: Eintracht Frankfurt -> Wolfsburg
Danny Gabbidon: West Ham -> QPR
Francisco Sandaza: Brighton -> St. Johnstone
Blaise Matuidi: St.Etienne -> PSG
Jeremy Menez: AS Roma -> PSG
Pajtim Kasami: Palermo -> Fulham
Bongani Khulamo: Tottenham -> Reading (loan)
Dorin Goian: Palermo -> Glasgow Rangers
Efrain Juarez: Glasgow Celtic -> Real Zaragoza (loan)
Santi Cazorla: Villarreal -> Malaga
Junior Agogo: Apollon Limassol -> Hibernian
Nigel Reo-Coker: Aston Villa -> Bolton
Sergio Kun Aguero: Atletico Madrid -> Manchester City
Darren Pratley: Swansea -> Bolton
Bernard Parker: Twente -> Kaiser Chiefs
Michael Johnson: Manchester City -> Leicester (loan)
Mohammed Sissoko: Juventus -> PSG
Salvatore Sirigu: Palermo -> PSG
Chris Eagles, Tyrone Mears: Burnley -> Bolton
Charles N'Zogbia: Wigan -> Aston Villa
Sebastien Frey: Fiorentina -> Genoa
Ben Foster: Birmingham -> West Bromwich (loan)
Boaz Myhill: West Bromwich -> Birmingham (loan)
Joey O'Brien: free -> West Ham
Abdisalam Ibrahim: Manchester City -> NEC Nijmegen
Ilan (free), Damien Tiberi -> Ajaccio
Andrei Marica (free) -> Schalke
Faycal Fajr: Frejus -> Caen
Maarten Stekelenburg: Ajax -> AS Roma
Koen Casteels: Genk -> Hoffenheim
Mirko Vucinic: AS Roma -> Juventus
Alessandro Diamanti: Brescia -> Bologna
Alex, Anderson Santos de Vitoria: Flamengo -> Vitesse Arnhem
Roberto Fernandez: Atenas de San Carlos -> Utrecht
Zoltan Gera: Fulham -> West Bromwich
Kenny Miller: Bursaspor-> Cardiff
George Boateng: Xanthi -> Nottingham
Craig Gardner: Birmingham -> Sunderland
Jonathan Spector: West Ham -> Birmingham
Javier Pastore: Palermo -> PSG
Thomas Kraft: Bayern München -> Hertha Berlin
Marcus Berg: PSV -> HSV
Tolgay Arslan: Alemannia Aachen -> HSV
Sören Bertram: Augsburg -> HSV
Alex Silva: HSV -> Flamengo
Frank Rost: HSV-> NY Red Bulls
Jonathan Pitropa: HSV -> Rennes
Maxim Choup-Moting: HSV -> Mainz
Tunay Torun: HSV -> Hertha Berlin
Ivan Perisic: Club Brügge -> Borussia Dortmund
Chris Löwe: Chemnitz -> Borussia Dortmund
Moritz Leitner: Augsburg -> Borussia Dortmund
Ilkay Gündogan: Nürnberg -> Borussia Dortmund
Dede: Borussia Dortmund -> Eskisehispor
Dimitar Rangelow: Borussia Dortmund-> Energie Cottbus
Lasse Sobiech: Borussia Dortmund -> St.Pauli
Markus Feulner: Borussia Dortmund -> Nürnberg
David Yelldell: Duisburg -> Bayer Leverkusen
Andre Schürrle: Mainz -> Bayer Leverkusen
Bastian Oczipka: St.Pauli -> Bayer Leverkusen
Karim Bellarabi: Braunschweig -> Bayer Leverkusen
Sami Hyypiä: Bayer Leverkusen -> retired
Burak Kaplan: Bayer Leverkusen -> Besiktas
Domagoj Vida: Bayer Leverkusen -> Dinamo Zagreb
Marcel Risse: Bayer Leverkusen -> Mainz 09
Andreas Wolf, Mehmet Ekici: Nürnberg -> Werder Bremen
Aleksandar Stevanovic: Schalke -> Werder Bremen
Tom Trybull: Hansa Rostock -> Werder Bremen
Dominik Schmidt: Werder Bremen -> Eintracht Frankfurt
Torsten Frings: Werder Bremen -> Toronto
Petri Pasanen: Werder Bremen -> Red Bull Salzburg
Ibrahima Traore: Augsburg -> VfB Stuttgart
Christian Träsch: VfB Stuttgart -> Wolfsburg
Daniel Didavi: VfB Stuttgart -> Nürnberg
Patrick Funk: VfB Stuttgart -> St. Pauli
Sven Schipplock: VfB Stuttgart -> Hoffenheim
David Degen: VfB Stuttgart -> Liverpool (loan ends)
Ralf Fährmann: Eintracht Frankfurt -> Schalke
Christian Fuchs: Mainz 09 -> Schalke
Lewis Holtby: Mainz 09 -> Schalke
Angelos Charisteas: Schalke -> Panetolikos
Hao Junmin: Schalke -> Luneng
Marvin Pourie: Schalke -> Silkeborg
Christian Pander: Schalke -> Hannover
Tore Reginiussen: Schalke -> Odense
Ciprian Deac: Schalke -> Rapid Wien
Ali Karimi: Schalke -> Pirouzi
Danilo Avelar: Schalke -> Karpaty Lviv
Knowledge Musona: Aces Harare -> Hoffenheim
Koen Casteels: Genk -> Hoffenheim
Fabian Johnson: Wolfsburg -> Hoffenheim
Franco Zuculini: Racing Club -> Hoffenheim
Prince Tagoe: Partizan Belgrad -> Hoffenheim
David Alaba: Hoffenheim -> Bayern München
Ramaza Özcan: Hoffenheim -> Ingolstadt
Jukka Raitala: Hoffenheim -> Osasuna (loan)
Artur Sobiech: Polonia -> Hannover 96
Henning Hauger: Stabaek -> Hannover 96
Constant Djakpa: Hannover 96 -> Eintracht Frankfurt
Mikael Forssell: Hannover 96 -> released
Florian Fromlowitz: Hannover 96 -> Duisburg
Felix Burmeister: Hannover 96 -> Arminia Bielefeld
Sascha Riether: Wolfsburg -> 1. FC Köln
Mato Jajalo: Siena -> 1. FC Köln
Michael Gardawski, Stephan Salger: 1. FC Köln -> Osnabrück
Taner Yalcin: 1. FC Köln -> Istanbulspor
Fabrice Ehret: 1. FC Köln -> Evian
Reinhold Yabo: 1. FC Köln -> Aachen
Anthony Ujah: Lilleström -> Mainz 05
Julian Baumgartlinger: Austria Wien -> Mainz 05
Yunus Malli: Mönchengladbach -> Mainz 05
Zoltan Stieber: Alemannia Aachen -> Mainz 05
Heinz Müller: Greuther Fürth -> Mainz 05
Zdenek Pospech: FC Copenhagen -> Mainz 05
Deniz Yilmaz: Bayern München -> Mainz 05
Jan Simak: Mainz 05 -> Carl Zeiss Jena
Miroslan Karhan: Mainz 05 -> Spartak Trnava
Itay Schecter, Gil Vermouth: Hapoel Tel Aviv -> Kaiserslautern
Dorge Kouemaha: Club Brügge -> Kaiserslautern
Kostas Fortounis: Asteras-> Kaiserslautern
Olcay Sahan: Duisburg -> Kaiserslautern
Erwin Hoffer: Kaiserslautern -> Eintracht Frankfurt
Adam Hlousek: Kaiserslautern -> Slavia Praha
Srdan Lakic: Kaiserslautern -> Wolfsburg
Marco Russ: Eintracht Frankfurt -> Wolfsburg
Hasan Salihamidzic: Juventus -> Wolfsburg
Mateusz Klich: Cracowia -> Wolfsburg
Patrick Ochs: Eintracht Frankfurt -> Wolfsburg
Cicero: Wolfsburg -> Sao Paolo
Nassim Ben Khalifa: Wolfsburg -> Young Boys Bern
Grafite: Wolfsburg -> Al-Ahli
Karim Ziani: Wolfsburg -> Kayserispor
Dieumerci Mbokani: Wolfsburg -> AS Monaco
Joshua King: Manchester United -> Borussia Mönchengladbach (loan)
Yuki Otsu: Kashiwa Antlers -> Borussia Mönchengladbach
Lukas Rupp, Mathias Zimmermann: Karlsruhe -> Borussia Mönchengladbach
Oscar Wendt: FC Copenhagen -> Borussia Mönchengladbach
Michael Bradley: Aston Villa -> Borussia Mönchengladbach
Raul Bobadilla: Aris Saloniki -> Borussia Mönchengladbach
Matthew Leckie: Adelaide -> Borussia Mönchengladbach
Anderson, Karim Matmour: Borussia Mönchengladbach -> Eintracht Frankfurt
Marcel Meeuwis: Borussia Mönchengladbach -> VV Venlo
Logan Bailly: Borussia Mönchengladbach -> Neuchatel Xamax
Michael Fink: Borussia Mönchengladbach -> Besiktas
Maik Franz: Eintracht Frankfurt -> Hertha Berlin
Kaka: Sporting Braga -> Hertha Berlin
Garra Dembele: Levski Sofia -> SC Freiburg
Daniel Batz: Nürnberg -> SC Freiburg
Beg Ferati: FC Basel -> SC Freiburg
Tommy Bechmann: SC Freiburg -> Sönderjyske
Nicolas Höfler: SC Freiburg -> Erzgebirge Aue
Zvonko Pamic: SC Freiburg -> Duisburg
Sascha Mölders: FSV Frankfurt -> Augsburg
Sebastian Langkamp: Karlsruhe -> Augsburg
Lorenzo Davids: NEC Nijmegen -> Augsburg
Dominic Peitz: Union Berlin ->Augsburg
Edmond Kapllani: Paderborn -> Augsburg
Patrick Meyer: Heidenheim -> Augsburg
Kees Kwakman: Augsburg -> Groningen
Patrick Rakovski: Schalke -> Nürnberg
Timm Klose: Thun -> Nürnberg
Manuel Zeitz: Saarbrücken -> Nürnberg
Alexander Esswein: Dynamo Dresden -> Nürnberg
Tomas Pekhart: Jablonec -> Nürnberg
Marek Mintal: Nürnberg -> Hansa Rostock
Mauro Boselli: Wigan -> Estudiantes (loan)
David Jones: Wolverhampton -> Wigan
Asier del Horno: Valencia -> Levante (loan made permanent)
Roberto Jimenez Gago: Benfica -> Real Zaragoza
Leroy Lita: Middlesbrough -> Swansea
David Goodwillie: Dundee United -> Blackburn
Steed Malbranque: Sunderland -> St. Etienne
Jeffren Suarez: Barcelona -> Sporting Lissabon
Hilton: Olympique Marseille -> Montpellier
Oriol Romeu: Barcelona -> Chelsea
Alberto Zapater: free -> Lokomotiv Moscow
Ivica Banovic: Freiburg -> Energie Cottbus
Jonathan Zebina: Brescia -> Brest
D.J.Campbell: Blackpool -> QPR
Gelson Fernandes: Manchester City -> Leicester
Wayne Routletge: Newcastle (on loan at QPR) -> Swansea
Kyle Bartley: Arsenal -> Glasgow Rangers (loan)
Gabriel Milito: Barcelona -> Independiente
Sergio Canales: Real Madrid -> Valencia (loan)
Juri Zhirkov: Chelsea -> Antzhi Mahatskala
John Carew: Aston Villa (on loan at Stoke) -> West Ham
Marton Fulop: Ipswich -> West Bromwich
Michel Vorm: Utrecht -> Swansea
Erik Lamela: River Plate -> AS Roma
Madjid Bougherra: Glasgow Rangers -> Lekwhiya
Milan Jovanovic: Liverpool -> Anderlecht
Kalu Uche: Almeria -> Neuchatel Xamax
Costel Pantilimon: FC Timisoara -> Manchester City
Theo Janssen: Twente -> Ajax
Kevin Gameiro: Lorient -> PSG
Justo Villar: Valladolid -> Estudiantes
Cristian Zapata: Udinese -> Villarreal
Alex Oxlade-Chamberlain: Southampton -> Arsenal
Michel: Birmingham -> Getafe
Alfaro: Sevilla -> Real Mallorca
Luis Boa Morte: West Ham -> Larissa
Gabriel Obertan: Manchester United -> Newcastle
Shane Long: Reading -> West Bromwich
Arda Turan: Galatasaray -> Atletico Madrid
Matt Upson: West Ham (released) -> Stoke
Brian Murphy: Ipswich -> QPR
James McClean: Derry City -> Sunderland
Radosav Petrovic -> Blackburn
Mark Bresciano: Lazio -> Al Nasr
Valeri Kazaishvili: Olimpi Rustavi -> Vitesse Arnhem
George McCartney: Sunderland (on loan at Leeds) -> West Ham
Michel Vorm: Utrecht -> Swansea
Isaiah Osbourne: Aston Villa -> Hibernian
Matt Derbyshire: Olympiakos (loaned to Birmingham) -> Nottingham
Bernd Leno: Vfb Stuttgart -> Bayer Leverkusen (loan)
Matteo Contini: Real Zaragoza -> Siena (loan)
Teteh Bangura: AIK -> Bursaspor
Nicola Kalinic: Blackburn -> Dnipro
Sander Westerveld: Monza -> Ajax Cape Town
Phil Airey: Newcastle -> Hibernian
Xisco: Newcastle -> Deportivo la Coruna (loan permanent)
Nouba Diako: Strasbourg -> Wigan
Jose Enrique: Newcastle -> Liverpool
Tuncay Sanli: Wolfsburg -> Bolton (loan)
Bruno Ribeiro: Gremio -> Blackburn
Jonathan Greening: Fulham -> Nottingham
Diomansy Kamara: Fulham -> Eskisehispor
Gareth McAuley: Ipswich -> West Bromwich
Abdoulaye Meite: West Bromwich -> Dijon
Gianni Zuiverloon: West Bromwich -> Real Mallorca
Giles Barnes: West Bromwich -> Doncaster
Herold Goulon: Blackburn -> 1. FC Köln
Antonio Amaya: Wigan -> Real Betis
Anthony Annan: Schalke -> Vitesse Arnhem
Bakary Kone: Guingamp -> Olympique Lyonnais
Fabien Lemoine: Rennes -> St. Etienne
Freddy Adu: Benfica (released) -> Philadelphia Union
Wendel: Girondines de Bordeaux -> Al Ittihad
Franco Zuculini: Hoffenheim -> Real Zaragoza
Grzegorz Sandomierski: Jagiellonia Bialysztock -> Genk
Benjani: Blackburn (released) -> Portsmouth
Nelson Valdez: Hercules -> Rubin Kazan
Cesc Fabregas: Arsenal -> Barcelona
Andy Keogh: Wolverhampton -> Leeds (loan)
Ishmael Miller: West Bromwich -> Nottingham
Vaclav Sverkos: Sochaux -> Banik Ostrava
Robbie Keane: Tottenham -> LA Galaxy
Juan Pablo Angel: LA Galaxy -> Chivas
Wendel: Girondines de Bordeaux -> Al Ittihad
Raul Garcia: Atletico Madrid -> Osasuna (loan)
Juan Valera: Atletico Madrid -> Getafe
Christian Stuani: Reggina -> Racing Santander (loan)
Balasz Dzsudzsak: PSV -> Antzhi
Kevin Strootman, Dries Mertens: Utrecht -> PSV
Georginio Wijnaldum: Feyenoord -> PSV
Willem Jansen: Roda Kerkrade -> Twente Enschede
Demy de Zeeuw: Ajax -> Spartak Moscow
Mounir El Hamdaoui: Ajax -> PSV
Kolbeinn Sigthorsson: AZ Alkmaar -> Ajax
Eliaquim Mangala: Standard Liege -> Porto
Pablo Piatti: Almeria -> Valencia
Daniel Parejo: Getafe -> Valencia
David Navarro: Valencia -> Neuchatel Xamax
Manu del Moral: Getafe -> Sevilla
Coke: Rayo Vallecano -> Sevilla
Renato: Sevilla -> Botafogo
Diego Capel: Sevilla -> Sporting Lissabon
Javier Camunas: Osasuna -> Villarreal
Quincy: Malaga -> Panathinaikos
Silvio: Sporting Braga -> Atletico Madrid
Gabi: Real Zaragoza -> Atletico Madrid
Adrian: Deportivo la Coruna -> Atletico Madrid
Salvio: Benfica -> Atletico Madrid
Miranda: Sao Paolo -> Atletico Madrid
Ander Herrera: Real Zaragoza -> Athletic Bilbao
Juan Angel Albin: Getafe -> Espanyol
Didac Vila: AC Milan -> Espanyol
Marvin Zeegelaar: Ajax -> Espanyol
Adrian Luna: Montevideo -> Espanyol
Javier Chica: Espanyol -> Real Betis (free)
David Garcia: Espanyol -> Girona
Aldo Duscher: Espanyol -> Barcelona SC
Diego Castro: Sporting Gijon -> Getafe
Michelangelo Albertazzi: AC Milan -> Getafe
Alberto Lopo: Deportivo la Coruna -> Getafe
Medhi Lacen: Racing Santander -> Getafe
Juan Rodriquez: Deportivo la Coruna -> Getafe
Pablo Sarabia: Real Madrid B -> Getafe
Ivan Marcano: Getafe -> Olympiakos
Damian Suarez: Defensor -> Sporting Gijon
Oscar Trejo: Rayo Vallecano -> Sporting Gijon
Ricardo: Tenerife -> Sporting Gijon
Jose Angel: Sporting Gijon -> AS Roma
Raul Tamudo: Real Sociedad (released)
Diego Rivas: Real Sociedad -> Hercules
Ibra: Numancia -> Osasuna
Marc Bertran Vilanova: Tenerife -> Osasuna
Ruben: Real Mallorca -> Osasuna
Walter Pandiani: Osasuna -> released
Carlos Aranda: Osasuna -> Levante
Fernand Soriano: Osasuna -> Almeria
Alejandro Alfaro: Sevilla -> Real Mallorca
Pablo Caceres: Tigre -> Real Mallorca
Juan Calatayud: Hercules -> Real Mallorca
Tomer Hemed: Maccabi Haifa -> Real Mallorca
Mario: Getafe -> Real Betis
Antonio Amaya: Rayo Vallecano -> Real Betis
Achille Emana: Real Betis -> Al-Hilal
Lautaro Acosta: Sevilla -> Racing Santander
Edu Bedia: Salamanca -> Racing Santander
Henrique: Racing Santander -> Palmeiras
Marcus Rosenberg: Racing Santander -> Werder Bremen
Efrain Juarez: Glasgow Celtic -> Real Zaragoza
Roberto: Benfica -> Real Zaragoza
Mateos: Real Madrid B -> Real Zaragoza
Edmilson: Real Zaragoza -> Ceara
Nicolas Bertolo: Real Zaragoza -> Palermo
Florent Sinama-Pongolle: Real Zaragoza -> Sporting Lissabon
Marco Perez: Real Zaragoza -> Boyaca
Jiri Jarosik: Real Zaragoza (released)
Pedro Botelho: Arsenal -> Rayo Vallecano (loan)
Jordi: Valladolid -> Rayo Vallecano
Michu: Celta Vigo -> Rayo Vallecano
Suelton: San Jose -> Rayo Vallecano
Emiliano Armenteros: Rayo Vallecano -> Sevilla
Jose Javier Barkero: Numancia -> Levante
Francisco Farinos: Hercules -> Levante
Felipe Caicedo: Levante -> Lokomotiv Moscow
Xisco Munoz: Levante -> Dinamo Tbilisi
Yohan Mollo: AS Monaco -> Granada
Noe Pamarot: Hercules -> Granada
Dani Benitez: Udinese -> Granada
Guilherme Siqueira: Udinese -> Granada
Jaime Romero Gomez: Udinese -> Granada
Fran Rico: Real Madrid -> Granada
Ikechi: Celta Vigo -> Granada
Juande: Granada -> Real Betis
Daniel Ayala: Liverpool -> Norwich
Sidney Govou: Olympiakos -> Evian
Timothy Derijck: ADO Den Haag -> PSV
Emanuel Eboue: Arsenal -> Galatasaray
Alejandro Bedoya: Örebro -> Glasgow Rangers
Timi Lahti: Valkeakosken Haka -> HJK (loan)
Carlos Salcido: Fulham -> Tigres
Leon Panikvar: Zalaegerszeg -> Kilmarnock
Kastriot Kastrati: HJK -> Haka (loan)
Carlos Bocanegra: St.Etienne -> Glasgow Rangers
Thomas Hitzlsperger: free -> Wolfsburg
Frazer Forster: Newcastle -> Glasgow Celtic (loan)
Houssine Kharja: Genoa -> Fiorentina
Romelu Lukaku: Anderlecht -> Chelsea
Michael Ortega: Atlas Guadalajara -> Bayer Leverkusen
Jeda: Lecce -> Novara (loan)
Zavon Hines: West Ham -> Burnley
Lucas Neill: Galatasaray -> Al Jazira
Gonzalo Bergessio: St.Etienne -> Catania
Ramon Zomer: NEC Nijmegen -> Heerenveen
Daniel Guiza: Fenerbahce -> Getafe
Sergio Romero: AZ Alkmaar -> Sampdoria
Sotirios Kyrgiakos: Liverpool -> Wolfsburg
Simon Vukcevic: Sporting Lissabon -> Blackburn
Wolfgang Meirhofer: Wolverhampton -> Red Bull Salzburg
Santiago Silva: Velez Sarsfeld -> Fiorentina
Samuel Eto'O: Inter Milan -> Antzhi Mahatskala
Albin Ekdal: Juventus -> Cagliari
Anthony Annan: Schalke -> Vitesse Arnhem (loan)
Lauri dalla Valle: Fulham -> Dundee United (loan)
Samir Nasri: Arsenal -> Manchester City
Juan Mata: Valencia -> Chelsea
Slobodan Rajkovic: Chelsea -> HSV
Dani Pacheco: Liverpool -> Atletico Madrid (loan)
Boukary Drame: Sochaux (free) -> Chievo Verona
Stephan El Shaarawy: Padova -> AC Milan
Philippe Mexes: AS Roma -> AC Milan
Taye Taiwo: Olympique Marseille -> AC Milan
Luca Caldirola: Vitesse Arnhem -> Inter Milan
Davide Santon: Cesena -> Inter Milan
Emiliano Viviano: Bologna -> Inter Milan
McDonald Mariga: Inter Milan -> Real Sociedad
Stefan Lichtsteiner: Lazio -> Juventus
Michele Pacienza: Napoli -> Juventus
Momo Sissoko: Juventus -> PSG
Felipe Melo: Juventus -> Galatasaray
Armand Traore: Juventus -> Arsenal
Mario Santana: Fiorentina -> Napoli
Blerim Dzemaili: AC Parma -> Napoli
Marco Donadel: Fiorentina -> Napoli
Federico Fernandez: Estudiantes -> Napoli
Jose Ernesto Sosa: Napoli -> Metalist Kharkiv
Fabiano Santacroce: Napoli -> AC Parma
Sanchez Cribari: Napoli -> Cruzeiro
Emanuel Adebayor: Manchester City (loaned to Real Madrid() -> Tottenham
(loan)
Yago Falque: Juventus -> Tottenham (loan)
Pablo Barrera: West Ham -> Real Zaragoza (loan)
Brett Emerton: Blackburn -> Sydney FC
Pablo Osvaldo: Espanyol -> AS Roma
Nicola Legrottaglie: free -> Catania
Alberto Aquilani: Liverpool (loaned to Juventus) -> AC Milan (loan)
Emanuele Giaccherini: Cesena -> Juventus
Youssef Mohamad: 1. FC Köln -> Al-Ahli
Falcao: Porto -> Atletico Madrid
Ruben Micael: Atletico Madrid > Real Zaragoza (loan)
Tsepo Masilea: Macabi Haifa -> Getafe (loan)
Sam Baldock: MK Dons -> West Ham
Federico Marchetti: Cagliari -> Lazio
Diego Muslera: Lazio -> Galatasaray
Julio Sergio: AS Roma -> Lecce
Neuton: Porto Gremio -> Udinese
Abdoulwhaid Sissoko: Troyes -> Udinese
Thierry Doubai: Young Boys Bern -> Udinese
Antonio Floro Flores: Genoa -> Udinese
Danilo: Palmeiras -> Udinese
Diego Fabbrini: Empoli -> Udinese
Juan Cuardado: Udinese -> Lecce
German Denis: Udinese -> Atalanta
Andrea Lazzari: Cagliari -> Fiorentina
Gianni Munari: Lecce -> Fiorentina
Felipe: Cesena -> Fiorentina
Gianluca Comotto: Fiorentina -> Cesena
Gaetano d'Agostino: Fiorentina -> Siena
Adrian Mutu: Fiorentina -> Cesena
Kevin Constant: Chievo Verona -> Genoa
Alexander Merkel: AC Milan -> Genoa
Walter Birsa: Auxerre -> Genoa
Lucas Pratto: Universidad Catolica -> Genoa
Felipe Seymour: Universidad de Chile -> Genoa
Andreas Granqvist: Groningen -> Genoa
Mauro Milanetto: Genoa -> Padova
Eduardo: Genoa -> Benfica
Roberto Acquafresca: Genoa -> Bologna
Abdoulay Konko: Genoa -> Lazio
Domenico Criscito: Genoa -> Zenit st. Petersburg
Andrea Paloschi: Genoa -> Chievo Verona
Rafinha: Genoa -> Bayern München
Matias Silvestre: Catania -> Palermo
Andrea Mantovani: Chievo Verona -> Palermo
Pablo Gonzalez: Novara -> Palermo
Pini Zahavi: Hapoel Tel Aviv -> Palermo
Milan Milanovic: Lokomotiv Moscow -> Palermo
Adam Simon: Haladas -> Palermo
Mauro Cetto: Tolosa -> Palermo
Matteo Rubin: Torino -> AC Parma (loan)
Jaime Valdes: Sporting Lissabon -> AC Parma
Manuele Blasi: Napoli -> AC Parma
Jonathan Biabiany: Sampdoria -> AC Parma
Pelle: AZ Alkmaar -> AC Parma
Marco Pisano: AC Parma -> Vicenza
Antonio Candreva: AC Parma -> Cesena
Valeri Bojinov: AC Parma -> Sporting Lissabon
Massimo Paci: AC Parma -> Novara
Mariano de Almeida Angelo: AC Parma -> Siena
Amauri: AC Parma -> Juventus (loan ended)
Kamil Vacek: Sparta Praha -> Chievo Verona
Rinaldo Cruzado: Juan Aurich -> Chievo Verona
Ivan Fatic: Cesena -> Chievo Verona
Francesco Acerbi: Reggina -> Chievo Verona
Roberto Guana: Chievo Verona -> Cesena
Pablo Granoche: Chievo Verona -> Novara
Michele Marcolini: Chievo Verona -> Padova
Mariano Bogliacino: Chievo Verona -> Napoli
Guillermo Rodriquez: Penarol -> Cesena
Eder: Brescia -> Cesena
Marco Rossi: Bari -> Cesena
Luis Jimenez: Cesena -> Al-Ahli
Fabio Caserta: Cesena -> Atalanta
Paolo Sammarco: Cesena -> Sampdoria
Hernan Dellafiore: Cesena -> Novara
Igor Budan: Cesena -> Palermo
Vlada Avramov: Fiorentina -> Cagliari
Victor Ibarbo: Atletico Nacional -> Cagliari
Moestafa el Kabir: Mjällby -> Cagliari
Ivan Pellizzoli: Cagliari -> Padova
Simone Missiroli: Cagliari -> Reggina
Andrea Raggi: Bari -> Bologna
Alessandro Diamanti: Brescia -> Bologna
Luigi Vitale: Napoli -> Bologna
Mikael Antonsson: FC Copenhagen -> Bologna
Daniele Vantaggiato: Padova -> Bologna
Jose Angel Crespo: Padova -> Bologna
Jean-Francois Gillet: Bari -> Bologna
Ivan Radovanovic: Bologna -> Novara
Riccardo Meggiorini: Bologna -> Novara
Andrea Esposito: Bologna -> Lecce
David Suazo: Inter Milan -> Catania
Mario Paglialunga: Rosario Central -> Catania
Davide Lanzafame: Brescia -> Catania
Takayuki Morimoto: Catania -> Novara
Gonzalo Bergessio: Catania -> St.Etienne
Simone Pesce: Catania -> Novara
Guillermo Schelotto: Catania -> Atalanta
Joey Barton: Newcastle -> QPR
Dedryck Boyata: Manchester City -> Bolton (loan)
Raul Tamudo: Espanyol -> Rayo Vallecano
Matteo Contini: Real Zaragoza -> Siena (loan)
Daniele Mannini: Sampdoria -> Siena
Zeljko Brkic: Vojvodina -> Siena
Nicola Belmonte: Bari -> Siena
Ferdinando Coppola: Siena -> AC Milan
Luca Marrone: Siena -> Juventus
Francesco Bolzoni: Siena -> Genoa
Jeda: Lecce -> Novara
Luigi Giorgi: Ascoli -> Novara
Simone Pesce: Ascoli -> Novara
Andrea Mazzarani: Modena -> Novara
Santiago Garcia: Palermo -> Novara
Cristian Bertani: Novara ->Sampdoria
Rodney Strasser: AC Milan -> Lecce
Moris Carrozzieri: Palermo -> Lecce
Daniele Cacia: Piacenza -> Lecce
Giuseppe Vives: Lecce -> Torino
Javier Chevanton: Lecce -> Colon
Antonio Rosati: Lecce -> Napoli
Andrea Rispoli: Lecce -> Sampdoria
Maximiliano Moralez: Velez Sarsfeld -> Atalanta Bergamo
Andrea Masiello: Bari -> Atalanta Bergamo
Stefano Lucchini: Sampdoria -> Atalanta Bergamo
Manolo Gabbiadini: Cittadella -> Atalanta Bergamo
Francesco Ruopolo: Atalanta -> Padova
Leonardo Talamonti: Atalanta -> Rosario Central
Federico Insua: Liverpool -> Sporting Lissabon
Goran Pandev: Inter Milan -> Napoli (loan)
Roque Santa Cruz: Manchester City -> Real Betis
Fredrik Ljungberg: Seattle -> Shimizu S-Pulse
Fabian Vargas: Almeria -> AEK Athens
Luke Young: Aston Villa -> QPR
Sergio Almiron: Juventus -> Catania
Ulises Davila: Chivas Guadalajara -> Chelsea (loaned to Vitesse Arnhem)
Jasper Cillessen: NEC Nijmegen -> Ajax
Jean Makoun: Aston Villa -> Olympiakos (loan)
Andrea Poli: Sampdoria -> Inter Milan
Diego Forlan: Atletico Madrid -> Inter Milan
Vladimir Weiss: Chelsea -> Espanyol (loan)
Marcelo Estigarribia: Deportivo Maldonado -> Juventus (loan)
Brian Montenegro: Deportivo Maldonando -> West Ham (loan)
Brett Emerton: Blackburn -> FC Sydney
Cedric Mongongu: AS Monaco -> Evian
Rafinha: HJK -> Gent
Roland Lamah: Le Mans -> Osasuna
Cesare Bovo: Palermo -> Genoa
Sebastian Eriksson: IFK Göteborg -> Cagliari
Mattia Cassani: Palermo -> Fiorentina
Aleksei Eremenko Jr.: Metallist Kharkiv (loaned to Kilmarnock) -> Rubin Kazan
Roman Eremenko: Dynamo Kiev -> Rubin Kazan
Dawda Bah: HJK -> Augsburg

5.6.2011

Ollin kouluaamu

Olli Hoppu heräsi myöhään. Kirjoituspöydällä oleva kello joutaisi romukoppaan muiden kelvottomien joukkoon. Olli kiiruhti nauttimaan aamiaista. Kylpyhuoneeseen oli ehdittävä. Olli juoksi kouluun. Haukkuen ja hampaat irvessä seurasi naapurin vahtikoira pojan vauhdikasta menoa.

3.6.2011

Ruumiinavaus Persujen syrjinnän vastaiselle julkilausumalle

Julkaistuani 27.5. blogikirjoituksen, jossa arvostelin Perussuomalaisten syrjinnän vastaista ulostuloa, tämä Facebookiin automaattisesti linkittynyt teksti poistui Facebook-seinältäni kommentteineen minulle mystisistä syistä. Ja kun julkaisin tekstini uudestaan, lakkasi blogisyötteeni toimimasta kokonaan. Kun aktivoin blogisyötteeni uudelleen ja kritiikkini näki taas päivänvalon, se deletoitui sieltä taas.

Minulla ei ole tapana epäillä salaliittoja, mutta julkaisen nyt yleisön pyynnöstä vielä tarkemman läpiluvun Halla-Ahon haamukirjoittamasta julkilausumasta. Jottei vaan kukaan pääsisi syyttämään siitä, että en kenties edes ole lukenut itse koko ko.lausumaa.

Olen pitänyt itseäni rauhan miehenä jopa siinä määrin, että kopioin vähän aikaa voimassa olleen siviilipalveluslain - joka mahdollisti siviiliin siirtymisen 46 vrk ennen asevelvollisuuden suorittamista - kopioita varuskunnassani. Ja olen tukenut Eduskuntavaaleissa entistä Sadankomitean pääsihteeriä ja ollut rauhanjärjestöjen julkaiseman Ydin-lehden toimituskunnassa.

Nyt kuitenkin minun on pakko kaivaa alppitorveni esille. Aina kun ihmisoikeuksia loukataan tai joku ei voi elää ihmisarvoista elämää, tämä on suora loukkaus minua kohtaan, ihmiskunnan ja suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä.

Perussuomalaisten kannanotto on tässä kursiivilla, kommenttini perään tavallisella fontilla.

Syrjintää, rasismia ja väkivaltaa vastaan

Pääkaupunkiseudun linja-autonkuljettajiin kohdistuneiden väkivallantekojen ja muiden viimeaikaisten tapahtumien yhteydessä Perussuomalaisten kansanedustajilta on pääkirjoituksissa ja poliittisissa puheenvuoroissa vaadittu rasismin ja syrjinnän tuomitsemista ja siitä irtisanoutumista.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tuomitsee kaikkinaisen rasismin ja syrjinnän ja sanoutuu siitä irti.

Tuomitsemme mihin tahansa etniseen, uskonnolliseen, kulttuuriseen, aatteelliseen, kielelliseen tai poliittiseen ryhmään kohdistuvan yleistävän tai valheellisen mustamaalauksen ja demonisoinnin riippumatta siitä, edustaako ryhmä enemmistöä vai vähemmistöä.

Epäilen, että tekstistäni on reklamoitu Facebookin ylläpitäjille loukkaavana. Jos vain totean, millaisiin ihmisoikeusloukkauksiin positiivinen syrjintä eli suosiminen väistämättä johtaisi ja joku tästä loukkaantuu, tällöin sekoitetaan vellit ja puurot. Jos väitöksiini ei ole esittää mitään vasta-argumenttia, ne taitavat osua maaliinsa. Tiedän, että kritiikkiä on vaikeaa sietää, etenkin aiheellista; aiheettomasta kritiikistä taas ei tarvitse välittää koska se kertoo esittäjänsä arvostelukyvystä enemmän kuin kohteestaan.

Tuomitsemme yhtäläisesti kaikki hyökkäykset ihmisen fyysistä koskemattomuutta vastaan riippumatta siitä, mitä etnistä tai muuta ryhmää uhri ja tekijä edustavat, ja riippumatta siitä, onko teon takana rasistisia motiiveja, muita motiiveja, vai ei lainkaan motiivia.

Minulle on jo esitetty uhkaus, koska mielipiteeni ei miellytä kaikkia. Uhkaus on nähtävillä blogissani 27.5. päivätyn tekstin alla. Nauttiiko henkilöni koskemattomuuden suojaa, Perussuomalainen eduskuntaryhmä?

Tähän saakka Halla-Ahon ohjelma saakoon armon käydä oikeudesta. Sitten heilahtaa ihmisoikeuksien giljotiini:

Tuomitsemme kaiken etniseen taustaan, kieleen, kulttuuriin, uskontoon tai vastaavaan seikkaan perustuvan syrjinnän tai suosimisen työmarkkinoilla, koulutuksessa ja muissa yhteyksissä.

Apuva. Juuri tähän kohtaan kritiikkini kärjen oli tarkoitus kohdistua 27.5. Tässä taisi käydä vähän kuin vaalien alla esitetyssä Perussuomalaisten kulttuuripoliittisen avauksen kanssa: pääsipäs lipsahtamaan ilman että oli ihan loppuun saakka mietitty. Vai oliko? Eikö jo esimerkiksi se, että Suomessa tietyt ryhmät ovat yliedustettuina tai vastaavasti aliedustettuina esimerkiksi tietyissä ammattiryhmissä tai työmarkkinoilla yleensä, ole jo rakenteellista syrjintää, ja tämän status quon hyväksyminen, painaminen villaisella ja jopa kyseisen vääristymän korjaamisen kieltäminen laillistettua syrjintää?

Jos tämäkin teksti sensuroidaan tai minulle esitetään uusia uhkauksia, tulen seuraavaan tekstiini poimimaan käytännöllisiä esimerkkejä siitä, mihin positiivisen diskriminaation lopettaminen johtaa niin että minun ei tarvitse tyytyä silkkoihin retorisiin heittoihin, jotka olivat varmaankin juuri niitä, joista joku tai jotkut hihat ovat palaneet.

Vaadimme, että poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikuttajat ja keskustelijat suhtautuvat yhtäläisellä vakavuudella kaikkeen syrjintään ja kaikkiin väkivallantekoihin, edustivat uhrit sitten enemmistöä tai jotakin vähemmistöä. Kaikkinainen epäsymmetrisyys eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden kohtaamien vääryyksien uutisoinnissa ja arvottamisessa lähettää vahvan viestin siitä, että ihmisen arvo riippuu hänen taustastaan.


Tuota noin. Jos Suomessa on rasismin motivoimaa väkivaltaa tai uhkailua, siitäkö on siis vaiettava? Ilmeisesti, juu, koska hieman ylempänähän oli todettu, että "Tuomitsemme yhtäläisesti kaikki hyökkäykset ihmisen fyysistä koskemattomuutta vastaan riippumatta siitä, mitä etnistä tai muuta ryhmää uhri ja tekijä edustavat, ja riippumatta siitä, onko teon takana rasistisia motiiveja, muita motiiveja, vai ei lainkaan motiivia."

Kaikki väkivalta ja uhkailu on tietenkin tuomittavaa, mutta jollei syihin puututa, ei niille voi tehdä paljoa mitään. Kaikki suomalaisen yhteiskunnan jäseninä ovat osaltaan vastuussa rasismista, eivätkä vain siitä, vaan siitä, millaista täällä on elää ja liikkua. Väkivallasta, uhkailusta ja rasismista vaikeneminen siunaa kaikessa hiljaisuudessa väkivallan, uhkailun ja rasismin.

Katsomme yksiselitteisesti, että julkisen vallan on kohdeltava jokaista ihmistä yksilönä, ei etnisen, kulttuurisen tai muun vastaavan ryhmän edustajana. Ketään ei pidä missään tilanteessa rangaista tai palkita taustansa vuoksi.

Irrottamalla ihminen taustastaan, kiellämme hänen teoillaan olevan mitään syytä tai motiivia. Tietenkään mikään yksittäinen taustatekijä ei yleensä tyydyttävästi selitä mitään, paitsi aika monessa tapauksessa esimerkiksi ihonväri kiusaamisen tai hakkaamisen kohteeksi joutumista. Tästä erinomainen osallisen todistus löytyy otsikon alta, siis sitä klikkaamalla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo tällä kaikkinaisen rasismin, syrjinnän ja väkivallan tuomitsevalla julistuksellaan vastanneensa niihin vaatimuksiin, joita sille on median ja poliittisten ryhmien taholta esitetty. Samalla kutsumme muut eduskuntaryhmät liittymään ja sitoutumaan tähän julistukseen sekä rankaisemaan niitä jäseniään, jotka sanoin tai teoin loukkaavat tässä julistuksessa esitettyjä periaatteita.

Eivätkö Perussuomalaiset olisi muutoin sanoutuneet irti rasismista, syrjinnästä ja väkivallasta ellei heitä olisi suoranaisesti tähän painostettu? Miten rankaiseminen muuten tulee tapahtumaan? Toivottavasti sentään hyvien tapojen mukaisesti.

Saamani uhkaukseksi tulkittava blogikommentti on alla. Minulla on omat aika vahvat epäilyni niiden lähteestä, joka ei ole ymmärtääkseni Perussuomalaisessa puolueessa aktiivisesti vaikuttava henkilö:

TavjaSETA kirjoitti...
Haista sinä kirjoittaja VITTU! Halla-aho on eräs niistä ainuista poliitikoista joka EI kuse äänestäjiä silmään, kuten te siellä vihehomoissa teette. Vedä tumppuun ja ala katsella selkäsi taa, juna on jo tulossa.

28. toukokuuta 2011 1.37

TavjaSETA kirjoitti...
Julkaiset tai et, me julkaisemme!

28. toukokuuta 2011 1.38

1.6.2011

Bulevardin puiston penkki kertoo

Puolen metrin säteellä on paljon roskia ja tupakanstumppeja. Penkiltä voi löytää myös koirankarvoja, joka merkitsee, että koira on istunut siinä tai siinä on istunut mies, jolla on koira. Jos maali on rapissut, on maalaamisesta kauan ja että se pitäisi maalata. Jos siinä on murusia, joku on syönyt siinä tai ruokkinut lintuja.