Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

10.7.2012

Ansioluetteloni


KOULUTUS
·         Valtiotieteiden maisteri, Helsingin yliopisto 1998. Pääaineena sosiologia, sivuaineet käytännöllinen filosofia ja sosiaalipsykologia.
·         Teen väitöskirjaa Helsingin yliopiston kaupunkitutkimuksen laitokselle.

TYÖKOKEMUS

Osastonsihteeri, Porvoon sairaala, 04/2011-
                            
Luokanopettajan  ja liikunnanopettajan sijaisuuksia, eri peruskouluja (luokka-asteet 1-6), 03-04/2011

Valtakunnallinen työpajakoordinaattori, Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY ry, 02/2010-
·         ESR-rahoitteinen nuorten palveluiden verkostoimishanke Onnistuvat opit II. Osallisuusselvitys (http://tpy-fi-bin.directo.fi/@Bin/9bca782df52a8ff863de7f37c61bdfb1/1294738657/application/pdf/130705/tyopajatoiminta_nuoret_ja_.pdf)  ja osallisuusharjoituksien vetäminen ja valtakunnallinen työpajapalveluiden ja välityömarkkinoiden maisemakartoitus.
·         Osallisuuspelin ”Elämän valttikortit” kehittäminen
·         Osallistumista Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan fasilitointiryhmään

Projektikonsultti, NordForsk, 01-03/08. (Oslo)
·         Pohjoismaisen tutkimuksen huippuyksikkörahoituksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden indikaattoriselvitys

RAY-projektin vetäjä, Kumppanuustalo Horisontti, 03/06-07/07
·         Osallistumista Helsingin kaupunginosat Helka ry:n Kansalaiskanava –hankkeeseen.
·         Pienryhmätoiminnan järjestämistä ja opettamista: retket, talkoot, elokuvaopintopiiri, fotokerho, liikuntakerhoja, atk-opetus ja venäjän keskustelukerho, ympäristöprojekteja yhteistyössä Kierrätyskeskuksen kanssa.
·         Rekrytointia työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, käsityöpajojen esimies, työharjoitteluiden ohjausta.
·         Media-, päättäjä-  ja kansalaisjärjestösuhteista huolehtiminen. Eduskuntavaalipaneelin järjestäminen ja johtaminen.
·         Sisällöntuottaminen www.horisontti.net-sivulle.

Freelancertutkija (tulevaisuuden tutkimus ja kulttuurintutkimus), toiminimiyrittäjä, 01-05/05.
·         Kuluttajalähtöisten innovaatiohankkeiden suunnittelua.
·         Kiasman markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tutkimusprojekti A Head Network Oy:lle.
·         Toiminimiyrittäjien neuvontatehtäviä, toimitustöitä.

Tutkija, Helsingin sosiaalivirasto,  04/03-07/04.
·         Vanhusten ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelupilottikokeilun asiakastyytyväisyyskyselyn analyysi.
·         ESR –rahoitteisen CareKeys -tutkimuksen vanhustenhoidon laatuindikaattorien kirjallisuuskatsauksen laadinta.

Suunnittelija, Etelä-Suomen lääninhallitus, 08-12/02
·         Koululaisten liikkuvan iltapäivätoiminnan päätökset, nuorten ESR – työpajojen hallinnointi, liikuntaseurayhteistyö.

Koulutussuunnittelija, Sibelius-Akatemia, 09/01-07/02.
·         Pianomusiikin osaston budjetin, tulossopimuksen ja opetussuunnitelman valmistelu.
·         Henkilökohtaisen opetuksen suunnittelu, yhteisten pedagogiikkaopintojen suunnittelu ja koordinointi.
·         Valintakokeiden ja mestarikurssien järjestelyt, pianon alkeisopetuksen ESR-pedagogiikkaprojektin yhdyshenkilö.

Opintosihteeri, toimialasihteeri, tuntiopettaja, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 10/99-05/04.
·         Yhteisten ja vapaasti valittavien aineiden opetus ja tentit.
·         Opetussuunnitelmien laatiminen, näyttötutkintojen suunnittelu, opintorekistereistä vastaaminen, hyväksiluvut.
·         Tutkimusavustajana Tuire Ranta-Meyerin musiikinopetusta selvittävässä haastattelututkimuksessa.  

Sihteeri, galleristi, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta Tokyo, 03-08/99
·         Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan hallintotehtävät ja taidenäyttelyiden järjestämistä.

Toimistovirkailija, Helsingin sosiaalivirasto, ulkotyöyksikkö, työtoimisto, 06-08/98. Helsingin ulosottovirasto, 05-08/90, Helsingin yliopiston atk-keskus 09/90-04/91.

Lisäksi: mm. mainosten ja sanomalehtien jakajana, markkinatutkimushaastattelijana, siivoojana, keittiöapulaisena, puistotyöntekijänä.
 
JULKAISUT
·         ”No, se on jotenki niin kaukainen asia tai sillee”. Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus. Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY ry:n Onnistuvat opit II –projekti. http://tpy-fi-bin.directo.fi/@Bin/9bca782df52a8ff863de7f37c61bdfb1/1294738657/application/pdf/130705/tyopajatoiminta_nuoret_ja_.pdf.
·         Esitelmä ”The Right to Urban Parks” Göteborgin yliopiston konferenssissa”What are the Commons” 2009;  www.kurrents.org.
·         Artikkeli “Urheilun moraali on velvollisuus haluta” Mia Pakalénin kanssa Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen toimittamaan teokseen ”Semioottisen sosiologian näkökulmia”. Helsinki, Gaudeamus 1997.
·         Ydin-lehden kaupunkitoimittaja 2008, päätoimittajana Horisontin aviisissa 2006 ja Linnake-lehdessä 1991-1992.
·         Artikkeleita Vihreään Lankaan, Veikkaajaan, Ydin-, Tutkain, HOAS -asukas- ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen Takiainen -lehteen, Juoksijaan, Expatriumiin, Töölöläiseen, Tanotorveen, Valtiotieteilijän ja Iltalehden verkkolehteen.
·         Lukuisten Facebook-ryhmien perustaja ja ylläpitäjä
·         Kaupunkimetsäaiheisten blogien perustaja; keskuspuisto.blogspot.com ja kaupunkimetsaliike.blogspot.com alasivustoineen, skutta.blogspot.com:in ja kaupunkimetsa.blogspot.com:in kirjoittaja.

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
·         Porvoon Seudun Vihreiden puheenjohtaja 2012, kunnallisvaaliehdokas.
·         Helsingin terveyslautakunnan varajäsen 2008.
·         Helsingin Vihreiden kuntavaaliehdokas 2008.
·         Sydkustens Landskapsförbundetin liittokokousedustaja 2008.
·         Heidi Hautalan presidentinvaalikampanjassa 2006, Johanna Sumuvuoren eduskuntavaalikampanjassa 2007,  
Osmo Soininvaaran apulaiskaupunginjohtajakampanjassa 2008.
·         Länsi-Helsingin Vihreiden sihteeri 2006, taloudenhoitaja 2007, varatilintarkastaja 2008, Helsingin Vihreiden viheraluetyöryhmän jäsen, mukana liikennepoliittisen ja polkupyöräilytyöryhmän toiminnassa.
·         Oslon Sagene-Torshov Local Agenda 21- ryhmässä 2007-2008.
·         Ei enää palaakaan Keskuspuistosta-kansalaisliikkeen perustaja, mukana Kaupunkimetsäliikkeessä.
·         Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö Kannunvalajien kulttuurivastaava 1993, opintovastaava 1994. Järjestin poikkitieteellisen Syysseminaarin v. 1994.
·         Helsingin yliopiston sosiologian opiskelijajärjestö Kontaktin kulttuurivastaava 1993, Kontakti -lehden toimituskunnassa 1994, tilintarkastaja 2000. Tutor 1993 ja 1995.
·         Suomenlinnan rannikkorykmentti, rannikkotykkimiestoimikunnan Linnake-lehden varusmiespäätoimittaja 1991. 

KIELITAITO
·         Suomi                                                           äidinkieli
·         Englanti                                                        sujuva
·         Ruotsi                                                           sujuva
·         Norja (bokmål)                                              hyvä
·         Saksa                                                            hyvä
·         Ranska                                                          perusteet
·         Italia                                                              perusteet

TÄYDENNYSKOULUTUS, KURSSIT
·         Maahanmuuttajapuolisoiden työnhakukurssi Oslossa, ProOffice syksy 2009.
·         Yhdyskuntamaantieteen (samfunnsgeografi) opintoja Oslon yliopistossa 2007-2009 50 opintopistettä
·         WWW -kurssi ja työpaja, kuvankäsittelykurssi Kumppanuustalo Horisontissa, kevät 2007.
·         Kansalaisareena RY:n vapaaehtoistyön kurssi, kevät 2007.
·         Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY:n projektihallinnon kurssi, kesä 2006.
·         Markkinointi -instituutin avoin yrittäjäkurssi 2005.
·         WinhaPro –opintohallintojärjestelmäkoulutus, Novo.
·         Johdon talouskoulutusta Sibelius –Akatemiassa.
·         TKK:n Dipolin koulutuskeskuksen kurssi YmpPro - Yhteiskuntavastuu yritystoiminnassa,2004. Aiheina mm. ISO - standardit, muutosviestintä, CSR, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportointi, ympäristövaikutusten arviointi.

ATK -TAIDOT
·         MS Office, Apple McIntoshin perusteet, Photoshop.
·         HTML:n perusteet, SPSS:n perusteet.
·         Ariel- ja Musti-potilastietojärjestelmät
·         Webropol-kyselyohjelma.
·         Winha—opintohallintojärjestelmän erityisasiantuntija.

HARRASTUKSET
·         Jalkapallo, kuntosali, uinti, sienestys, luonnonsuojelu, musiikki, kirjallisuus, valokuvaus, elokuvat, sosiaalinen media.Ei kommentteja: