Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

17.10.2008

Tulevaisuuden koulu?

Kauhajoen koulusurma on antanut aihetta huolestua koululaisten sosiaalisten suhteiden ja maailmankuvan pirstoutumisesta. Nykyinen koulujärjestelmä, jossa maailma pilkotaan oppiaineisiin tuntikehyksen puitteissa, ei ainakaan auta asiaa.

Tulevaisuuden haasteet, jotka ovat jo itse asiassa tätä päivää, liittyvät suurien ongelmakokonaisuuksien haltuunottamiseen. Näitä haasteita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, monikulttuurisuuden ymmärtäminen, kansanterveyden romahtaminen ja kestävä kehitys. Näiden ilmiökokonaisuuksien hahmottaminen vaatii oppiaineiden rajat ylittävää tarkastelutapaa ja opetussuunnitelmien radikaalia uusimista. Nippelitiedolla ei tulevaisuudessa pääse pitkälle muualla kuin pubivisailuissa.

Tulevaisuuden koulussa tulee aktiivisesti valmistaa koululaisia kohtaamaan tulevaisuuden maailma, jonka aikuisia nykykoululaiset ovat. Ei riitä, että ympäristökasvattaja tai maahanmuuttaja käy koululuokissa pari kertaa vuodessa tai että oppilaille näytetään Al Goren tai John Websterin ilmastonmuutosaiheinen elokuva.

Koulun opetussuunnitelmassa eri oppiaineet kilpailevat keskenään koululaisten huomiosta tuntikehyksessä. Paljon parempi olisi, että koko opetussuunnitelma rakennettaisiin siten, että siinä olisivat kestävän kehityksen, terveellisten elämäntapojen ja monikulttuurisuuden näkökulmat mukana kaikessa opetuksessa sisäänrakennettuna. Tämä pitäisi huomioida sekä opettajankoulutuksessa että oppikirjoja päivitettäessä.

Oppikirjat pitäisi suunnitella siten, että niissä esitettäisiin ydinperheiden sijaan erilaisia perhemalleja ja kulutuskeskeisen elämäntavan sijasta näytettäisiin esimerkkejä siitä, että roinan voi korvata laadukkaalla yhdessäololla. Opettajien pitäisi rohkaista oppilaita projektitöihin, joissa koetettaisiin ymmärtää ongelmia ja kehittää niihin ratkaisuja, ja oppia ymmärtämään syy-yhteyksiä erilaisten ilmiöiden välillä. Jos oppilaat eivät ymmärrä ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia ja käsitä paikallisen elinkeinoelämän ja maailmantalouden suhteita, he ovat kuin pursia valtamerellä ilman ohjaimia.

Ei kommentteja: