Olen porvoolaistunut vihreä kaupunkimetsäaktivisti, kaupunkisosiologi ja -maantieteilijä, sienestyksen, musiikin ja kirjoittamisen amatööri, jalkapallon moniharrastaja, isä, ulkoilija ja hyötyliikkuja. Olen yksin itse vastuussa blogini aineistoista ja mielipiteistä. Aineiston lainaaminen ilman lupaa kielletty.

18.9.2012

BORGÅ ÄR EN CHANS - valprogrammet för de Gröna i Borgå

BORGÅ ÄR EN CHANS

- Borgå är en chans att leva bättre. I Borgå skall man agera långsiktigt, satsa på förebyggande. För att trygga basservicen kan det bli aktuellt att överväga också en moderat skattehöjning.

- Borgå är en chans att arbeta och driva företag. Företagaren förtjänar stödservice också i framtiden, till exempel ett register över arbetsställen.

- Det skall vara möjligt att röra sig med bil både i, till och från Borgå, men också till fots, med cykel, med buss och i framtiden eventuellt också med tåg. Vi vill ha mer anslutningsparkeringar, bussbiljetter med enkel bytesrätt och cykelvägar ut till de större byarna.

- Borgå är en chans för barn och unga. I Borgå skall man kunna ägna sig åt hobbyn och studera.

- Borgå är en chans att leva på ett hållbart vis. I Borgå skall det gå att återvinna, odla ekologiskt och njuta av den vackra naturen också på annat håll än i vår nationella stadspark. Borgå skall vara en rättvis stad, som i sin upphandling följer hållbara principer.

- Borgå är en chans att leva och bo till ett rimligt pris. I Borgå behövs det fler moderat prissatta hyresbostäder också för specialgrupper.

- Borgå är en chans för blivande Borgåbor. Det skall vara lockande att flytta till Borgå.

- Borgå är en chans att sjunga, dansa, teckna, skriva, måla och röra sig. Borgå skall vara en kulturstad där det går att njuta av konst och förverkliga sig själv. I Borgå skall det finnas ett välfungerande bibliotek, träningslokaler, scener att uppträda på och ateljéer.

- Borgå är en chans för de handikappade, de äldre och dem som invandrat. Borgå skall vara en stad som är tillgänglig för alla människor.

- Borgå är en chans att leva tvåspråkigt och vara tvåspråkig. I Borgå skall mångkultur vara en rikedom.

- Borgå är en chans att göra saker på ett annorlunda sätt. I Borgå skall man ha en fördomsfri inställning till administrativa strukturer. Det viktigaste är att servicen till invånarna fungerar. Offentliga tjänster skall placeras så att de är tillgängliga för alla, inte utspridas längs motorvägen.

- Borgå skall vara en lockande, välrenommerad och rättvis arbetsgivare. En kunnig och välmotiverad personal skapar välmående.

- Allt detta är möjligt. Du avgör hur det kommer att bli!Ei kommentteja: